Adresár

Pre každého, kto hľadá kontakty na jednotlivé kluby, družstvá, slúži tento adresár. Nájdete tu kontakty na družsvtá v našich súťažiach. Adresár má pripravené sekcie, v ktorých môžete nájsť zoznam klubových družstiev. Ak zistíte, že nejaký kontakt už nie je aktuálny, informujte nás na adrese matrika@szfb.sk. Ďakujeme.