Regionálne ligy a regionálne zväzy

Každý regionálny zväz (výbor) riadi regionálne súťaže dospelých a mládeže. V príslušných podskupinách nájdete potrebné informácie o regiónoch. Príslušné regióny majú svoje zväzy (výbory), rozdelené nasledovne:


Región Bratislava - BA SZFB (web)
Región Západ - ZA SZFB (web)
Región Stred - STR SZFB (web)
Región Východ - VY SZFB (web)