Výkonný Výbor BA SZFB

 

Predseda:
Mgr. Helena Kunšteková
Tel.: +421 904 326 850
e-mail: kunstekova@szfb.sk

Sekretár:
Mgr. Miroslav Kunštek
Tel.: +421 948 252 853
e-mail: sekretarszfb.ba@szfb.sk 

Komisia rozhodcov a observerov:
Ján Žúbor
Tel.: +421 902 285 407 
e-mail: krdszfb.ba@szfb.sk

 

 Člen:
Vladimír Roziak
Tel.: +421 904 884 667
e-mail: vladimir.roziak@gmail.com

 

Tomáš Chvála

Tel.: +421 905 666 496

e-mail: tomas.chvala@gmail.com

 

                                                                                                                                 

 

 

 


Hráči s pozastavenou športovou činnosťou / výkonom funkcie:


Výzvy VV BA SZFB

Sezóna 2017/2018

LK-BA-Ro/1/18.10.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/2/18.10.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/3/18.10.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/4/25.10.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/5/31.10.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/6/03.11.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/7/08.11.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/8/15.11.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/9/15.11.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/10/29.11.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/11/29.11.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/12/29.11.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/13/01.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/14/06.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/15/06.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/16/07.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/17/08.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/18/14.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/19/16.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/20/19.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/21/19.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/22/21.12.2017/18 (pdf)

LK-BA-Ro/23/09.01.2017/18 (pdf)

 

rozhodnutia KRO BA SZFB

KRO-BA/PP/01/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/02/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/03/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/04/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/05/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/06/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/07/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/08/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/09/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/10/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/11/2017/18 (pdf)

KRO-BA/PP/12/2017/18 (pdf)

 

 

Sezóna 2016/2017

č.1_15.02.2016/17 (pdf)

č.2_15.02.2016/17 (pdf)

 

Rozhodnutia VV BA SZFB

 

Sezóna 2016/2017

č.1_10.10.2016/17 (pdf)

č.2_12.10.2016/17 (pdf)

č.3_13.10.2016/17 (pdf)

č.4_13.10.2016/17 (pdf)

č.5_18.10.2016/17 (pdf)

č.6_18.10.2016/17 (pdf)

č.7_18.10.2016/17 (pdf)

č.8_19.10.2016/17 (pdf)

č.9_26.10.2016/17 (pdf)

č.10_22.10.2016/17 (pdf)

č.11_26.10.2016/17 (pdf)

č.12_28.10.2016/17 (pdf)

č.13_02.11.2016/17 (pdf)

č.14_02.11.2016/17 (pdf)

č.15_02.11.2016/17 (pdf)

č.16_04.11.2016/17 (pdf)

č.17_11.11.2016/17 (pdf)

č.18_16.11.2016/17 (pdf)

č.19_16.11.2016/17 (pdf)

č.20_25.11.2016/17 (pdf)

č.21_29.11.2016/17 (pdf)

č.22_07.12.2016/17 (pdf)

č.23_07.12.2016/17 (pdf)

č.24_16.12.2016/17 (pdf)

č.25_21.12.2016/17 (pdf)

č.26_29.12.2016/17 (pdf)

č.27_11.01.2016/17 (pdf)

č.28_11.01.2016/17 (pdf)

č.29_11.01.2016/17 (pdf)

č.30_11.01.2016/17 (pdf)

č.31_23.01.2016/17 (pdf)

č.32_27.01.2016/17 (pdf)

č.33_27.01.2016/17 (pdf)

č.34_02.02.2016/17 (pdf)

č.35_09.02.2016/17 (pdf)

č.36_10.02.2016/17 (pdf)

č.37_15.02.2016/17 (pdf)

č.38_14.02.2016/17 (pdf)

č.39_15.02.2016/17 (pdf)

č.40  22.02.2016/17 (pdf)

č.41  09.03.2016/17 (pdf)

č.42  09.03.2016/17 (pdf)

č.43  16.03.2016/17 (pdf)

č.44  15.03.2016/17 (pdf)

č.45  23.03.2016/17 (pdf)

č.46  24.03.2016/17 (pdf)

č.47  24.03.2016/17 (pdf)

č.48  29.03.2016/17 (pdf)

č.49  29.03.2016/17 (pdf)

č.50  31.03.2016/17 (pdf)

č.51  06.04.2016/17 (pdf)

č.52  13.04.2016/17 (pdf)

č.53  19.04.2016/17 (pdf)

č.54  19.04.2016/17 (pdf)

č.55  20.04.2016/17 (pdf)

č.56  20.04.2016/17 (pdf)

č.57  20.04.2016/17 (pdf)

č.58  20.04.2016/17 (pdf)

č.59  26.04.2016/17 (pdf)

č.60  04.05.2016/17 (pdf)

č.61  09.05.2016/17 (pdf)

 

Sezóna 2015/2016

č.1_03.11.2015/16 (pdf)

č.2_04.11.2015/16 (pdf)

č.3_12.11.2015/16 (pdf)

č.4_12.11.2015/16 (pdf)

 č.5_24.11.2015/16 (pdf)

č.6_26.11.2015/16 (pdf)

č.7_04.12.2015/16 (pdf)

č.8_10.12.2015/16 (pdf)

č.9_10.12.2015/16 (pdf)

č.10_14.12.2015/16 (pdf)

č.11_18.12.2015/16 (pdf)

č.12_28.12.2015/16 (pdf)

č.13_08.01.2015/16 (pdf)

č.14_08.01.2015/16 (pdf)

č.15_08.01.2015/16 (pdf)

č.16_18.01.2015/16 (pdf)

č.17_18.01.2015/16 (pdf)

č.18_18.01.2015/16 (pdf)

č.19_20.01.2015/16 (pdf)

č.20_20.01.2015/16 (pdf)

č.21_28.01.2015/16 (pdf)

č.22_27.01.2015/16 (pdf)

č.23_27.01.2015/16 (pdf)

č.24_29.01.2015/16 (pdf)

č.25_30.01.2015/16 (pdf)

č.26_10.02.2015/16 (pdf)

č.27_11.02.2015/16 (pdf)

č.28_16.02.2015/16 (pdf)

č.29_16.02.2015/16 (pdf)

č.30_02.03.2015/16 (pdf)

č.31_08.03.2015/16 (pdf)

č.32_08.03.2015/16 (pdf)

č.33_08.03.2015/16 (pdf)

č.34_08.03.2015/16 (pdf)

č.35_09.03.2015/16 (pdf)

č.36_09.03.2015/16 (pdf)

č.37_13.03.2015/16 (pdf)

č.38_18.03.2015/16 (pdf)

č.39_18.03.2015/16 (pdf)

č.40_18.03.2015/16 (pdf)

č.41_23.03.2015/16 (pdf)

č.42_30.03.2015/16 (pdf)

č.43_30.03.2015/16 (pdf)

č.44_04.04.2015/16 (pdf)

č.45_04.04.2015/16 (pdf)

č.46_07.04.2015/16 (pdf)

č.47_12.04.2015/16 (pdf)

č.48_14.04.2015/16 (pdf)

č.49_27.04.2015/16 (pdf)

č.50_28.04.2015/16 (pdf)

č.51_05.05.2015/16 (pdf)

 

Sezóna 2014/2015

č.1_26.01.2014/15 (pdf)

č.2_01.04.2014/15 (pdf)

 

Sezóna 2013/2014

č.6_26.05.2013/14 (pdf)

č.5_29.04.2013/14 (pdf)

č.4_19.04.2013/14 (pdf)

č.3_19.04.2013/14 (pdf)

č.2_19.04.2013/14 (pdf)

č.1_19.04.2013/14 (pdf)

 

Sezóna 2012/2013 

č.8_30.04.2012/13 (pdf)

č.7_30.04.2012/13 (pdf)

č.6_30.04.2012/13 (pdf)

č.5_30.04.2012/13 (pdf)

č.4_30.04.2012/13 (pdf)

č.3_30.04.2012/13 (pdf)

č.2_30.04.2012/13 (pdf)

č.1_30.04.2012/13 (pdf)

 

 Sezóna 2011/2012

 č.2_10.05.2011/12 (pdf)

č.1_10.05.2011/12 (pdf)

 

Sezóna 2010/2011

č.6_23.02.2010/11 (pdf)

č.5_16.05.2010/11 (pdf)

č.4_16.05.2010/11 (pdf)

č.3_16.05.201011 (pdf)

č.2_16.05.2010/11 (pdf)

č.1_16.05.2010/11 (pdf)

 


 Hráči s pozastavenou športovou činnosťou / výkonom funkcie:

  • Branislav Mitucha (ŠK 1. FBC Trenčín) - 2 súťažné stretnutia (od 18. 1. 2016, vrátane)
  • Miroslav Sága (ŠK 1. FBC Trenčín) - 2 súťažné stretnutia (od 18. 1. 2016, vrátane)
  • Tomáš David (Žatva 90 Dolný Kubín) - 2 súťažné stretnutia (od 20. 12. 2015, vrátane)
  • Lukáš Blaško (FbO Florko Košice) - 5 súťažných stretnutí (od 18. 11. 2015, vrátane)
  • Denis Jakubík (Tsunami Záhorská Bystrica) - 4 súťažné stretnutia (od 18. 11. 2015, vrátane)
  • Michal Grivalský (FbC Mikuláš Prešov) - 2 súťažné stretnutia (od 18. 10. 2015, vrátane)
  • Lukáš Miščík (VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava) - 2 súťažné stretnutia (od 18. 10. 2015, vrátane)
  • Radim Chamula (DTF team Detva) - 6 súťažných stretnutí (od 4. 10. 2015, vrátane)
  • Dušan Koščo (FBC Young Arrows Spišská N. V.) - 2 súťažné stretnutia (od 4. 10. 2015, vrátane)
  • Peter Halák (Športový klub Hurikán Bratislava) - zastavená športová činnosť od 28.02.2016 do 28.08.2016 - č.31_08.03.2015/16 (pdf)

Rozhodnutia DK SZFB