Regionálna rada Stred


Predseda:
Mgr. Daniel Baránek
Tel: +421 907 647 791
e-mail: baranek@uniza.sk

 

Sekretár:
Ing. Ivan Raffaj 
Tel: +421 905 762 552 
e-mail: sekretarszfb.str@szfb.sk 

 

Členovia:

Matúš Lakoštík

Tel.: +421 910 905 095

e-mail: zatva90@gmail.com

 

Anton Kapičák

Tel.: +421 917 715 188

e-mail: kapicak.anton@hern.sk

 

Ľubomír Ihradský

Tel.:  +421 905 641 276

e-mail: ihradsky@pos.sk

 

 Martin Adamčík

Tel.: +421 911 333 629

e-mail: adamcik.majtin@gmail.com

 

Štatút Regionálnych rád SZFB

Predpis upravujúci spoluprácu RR SZFB a regionálneho sekretariátu
Rozhodnutia


Sezóna 2020/2021

RRSTR-Ro-01_20-21.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2019/2020 

 

 STR-Ro-1P-2019-2020 (pdf)

 STR-Ro-2P-2019-2020 (pdf)

 STR-Ro-3P-2019-2020 (pdf)

 STR-Ro-4P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-5P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-6P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-7P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-8P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-9P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-10P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-11P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-12P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-13P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-14P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-15P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-16P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-17P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-18P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-19P-2019-2020 (pdf)

 STR-Ro-20P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-21P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-22P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-23P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-24P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-25P-2019-2020 (pdf)

 STR-Ro-26P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-27P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-28P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-29P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-30P-2019-2020 (pdf) 

 STR-Ro-31P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-32P-2019-2020 (pdf)

 STR-Ro-33P-2019-2020 (pdf)

STR-Ro-34P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-35P-2019-2020 (pdf) 

STR-Ro-36P-2019-2020 (pdf) 

 

Rozhodnutia KRO STRED SEZÓNA 2019/2020 

 

KRO-STR-1-2019-2020.pdf

 KRO-STR-2-2019-2020.pdf

KRO-STR-3-2019-2020.pdf

KRO-STR-4-2019-2020.pdf

KRO-STR-5-2019-2020.pdf 

KRO-STR-6-2019-2020.pdf 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2018/2019

STR-Ro-1P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-2P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-3P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-4P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-5P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-6P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-7P-2018-2019 (pdf) 

 STR-Ro-8P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-9P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-10P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-10-1P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-11P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-12P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-13P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-14P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-15P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-16P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-16-1P-2018-2019 (pdf)

 STR-Ro-17P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-18P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-19P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-20P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-21P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-22P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-23P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-24P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-25P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-26P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-27P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-28P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-29P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-30P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-31P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-32P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-33P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-34P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-35P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-36P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-37P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-38P-2018-2019 (pdf)

 STR-Ro-39P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-40P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-41P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-42P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-43P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-44P-2018-2019 (pdf) 

STR-Ro-45P-2018-2019 (pdf)

STR-Ro-46P-2018-2019 (pdf)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2017/2018

STR-Ro/1P/2017-2018 (pdf) 

STR-Ro/4P/2017-2018 (pdf) 

STR-Ro/5P/2017-2018 (pdf)

STR-Ro/7P/2017-2018 (pdf)

STR-Ro/8P/2017-2018 (pdf) 

 STR-Ro/9P/2017-2018 (pdf)

STR-Ro-10P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-17P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-18P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-11P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-12P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-13P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-14P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-15P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-16P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-19P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-20P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-21P-2017-2018 (pdf) 

STR-Ro-22P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-23P-2017-2018 (pdf) 

STR-Ro-24P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-25P-2017-2018 (pdf)

STR-Ro-26P-2017-2018 (pdf)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2016/2017

STR-Ro/1P/2016-2017 (pdf)

 STR-Ro/2P/2016-2017 (pdf)

STR-Ro/3P/2016-2017 (pdf)

 STR-Ro/4P/2016-2017 (pdf)

STR-Ro/5P/2016-2017 (pdf)

STR-Ro/6P/2016-2017 (pdf)

 STR-Ro/7P/2016-2017 (pdf)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2015/2016

č.1_12.11.2015/16 (pdf)

č.2_18.11.2015/16 (pdf)

č.3_18.11.2015/16 (pdf)

č.4_17.12.2015/16 (pdf)

 č.5_17.12.2015/16 (pdf)

č.6  13.01.2015/16 (pdf)

č.7  29.03.2015/16 (pdf)

č.8  28.03.2015/16 (pdf)

č.9  28.03.2015/16 (pdf)