Výkonný Výbor VY SZFB


Predseda:
Mgr. Pavol Blaško
Tel.: +421 915 865 378
e-mail: blasko.ssg@centrum.sk

Podpredseda - Košický kraj:
MUDr. Peter Mišenda
Tel.: +421 915 947 170
e-mail: peter.misenda14@gmail.com

Podpredseda - Prešovký kraj:
Matúš Gergelčík
Tel.: +421 948 489 769 
e-mail: matus.gergelcik@gmail.com

 

Sekretár:
Mgr. Pavol Vrábeľ

Tel.: +421 905 692 642
e-mail: sekretarszfb.vy@szfb.sk 

 

Komisia rozhodcov a delegátov:

Tomáš Juhás
Tel.: +421 904 097 608
e-mail: krdszfb.vy@szfb.sk

 

Disciplinárna komisia - Predseda:
Richard Hraško
Tel.: +421 944 343 699
e-mail: richardhrasko77@gmail.com

 _________________________________________________________________

 

Rozhodnutia VV VYCH SZFB

 Sezóna 2016/17

Vy-Ro č.1 -1 30.09.2016 (pdf)

VY-Ro č.2  4.10.2016 (pdf)

VY-Ro č.3  11.10.2016 (pdf)

 VY-Ro č.4  13.10.2016 (pdf) 

Vy-Ro č.5  17.10.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.6 21.10.2016 (pdf)  

Vy-Ro č.7 26.10.2016 (pdf)

Vy-Ro č.8 27.10.2016 (pdf)

Vy-Ro č.9 02.11.2016 (pdf)

Vy-Ro č.10 04.11.2016 (pdf)

VY-Ro č.11 07.11.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.12 25.11.2016 (pdf)

Vy-Ro č.13 25.11.2016 (pdf)

Vy-Ro č.14 08.12.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.15 09.12.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.16 16.12.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.17 09.01.2017 (pdf)

  Vy-Ro č.18 20.01.2017 (pdf) 

 Vy-Ro č.19 01.02.2017 (pdf)

Vy-Ro č. 20 01.02.2017 (pdf)

Vy-Ro č. 21 09.02.2017 (pdf)

Vy-Ro č. 22 23.02.2017 (pdf)

Vy-Ro č. 23 27.02.2017 (pdf)

 Ro-KRD VY SZFB 29/2016-2017 (pdf)

Ro-KRD VY SZFB 37/2016-2017 (pdf)

Ro-KRD VY SZFB 38/2016-2017 (pdf)

Vy-Ro č. 39 28.03.2017 (pdf) 

 

Sezóna 2015/2016

 č.1_15.12.2015/16 (pdf)

 č.2_22.12.2015/16 (pdf)

 č.3_21.01.2015/16 (pdf)

č.4  22.01.2015/16 (pdf)

č.5  14.03.2015/16 (pdf)

č.6  13.04.2015/16 (pdf)

č.7  13.04.2015/16 (pdf)

č.8  13.04.2015/16 (pdf)

č.9  18.04.2015/16 (pdf)

č.10 29.04.2015/16 (pdf)

č.11 29.04.2015/16 (pdf)

č.12 27.05.2015/16 (pdf)

č.13 06.06.2015/16 (pdf)

č.14 06.06.2015/16 (pdf)