Regionálna rada Východ


Predseda:
Mgr. Martin Kopejtko 
Tel.: +421 908 973 485 
e-mail: m.kopejtko@centrum.cz

  

Sekretár:
Mgr. Pavol Vrábeľ

Tel.: +421 905 692 642
e-mail: sekretarszfb.vy@szfb.sk 

 

Členovia:
Peter Vrba 
Tel.: +421 948 992 329
e-mail: vrba.petko@gmail.com


Martin Batkovič
Tel.: +421 
e-mail: batkovic@senzor.sk

 

Štatút Regionálnych rád SZFB

Predpis upravujúci spoluprácu RR SZFB a regionálneho sekretariátu

 


Rozhodnutia


Sezóna 2020/2021

RRVY-Ro-01_20-21.pdf

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2019/2020 

 

 VYSZFB-LK-Ro-01-05-09-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-02-19-09-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-03-20-09-2019-2020.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-04-26-09-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-05-27-09-2018-2019.pdf

 VYSZFB-LK-VY-Ro-06-27-09-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-07-01-10-2019-2020.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-08-02-10-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-09-03-10-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-10-03-10-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-11-05-10-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-12-07-10-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-13-09-10-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-14-14-10-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-15-16-10-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-16-16-10-2019-2020.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-17-18-10-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-18-18-10-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-19-23-10-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-20-23-10-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-21-23-10-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-22-23-10-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-23-25-10-2019_2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-24-28-10-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-25-29-10-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-26-29-10-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-27-31-10-2019-20.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-28-08-11-2019-2020.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-29-12-11-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-30-14-11-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-31-22-11-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-32-25-11-2019-2020.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-33-25-11-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-34-26-11-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-35-01-12-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-36-04-12-2019-2020.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-37-10-12-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-38-12-12-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-39-20-12-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-40-20-12-2019-2020.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-41-28-12-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-42-28-12-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-43-28-12-2019-2020.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-44-02-01-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-45-07-01-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-46-10-01-2019_2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-47-10-01-2019_2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-48-11-01-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-49-13-01-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-50-15-01-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-51-17-01-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-52-17-01-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-53-31-01-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-54-31-01-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-55-31-01-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-56-05-02-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-57-05-02-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-58-06-02-2019-2020.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-59-11-02-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-60-19-02-2019-2020.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-61-15-02-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-62-19-02-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-63-26-02-2019-2020.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-64-26-02-2019-2020.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-65-03-02-2019-2020.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-66-05-03-2019-2020.pdf

VYSZFB-LK-Ro-67-24-03-2019-2020.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-68-24-04-2019-2020.pdf

 

 

Rozhodnutia KRO VÝCHOD SEZÓNA 2019/2020

 

KRO-VY-01-2019-2020.pdf

KRO-VY-02-2019-2020.pdf

KRO-VY-03-2019-2020.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2018/2019

 

VYSZFB-LK-Ro-01-2018-2019.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-02-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-03-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-04-2018_2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-05-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-06-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-07-2018_2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-08-2018_2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-09-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-10-2018-2019.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-11-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-12-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-13-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-14-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-15-2018-2019.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-16-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-17-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-18-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-19-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-20-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-21-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-22-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-23-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-24-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-25-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-26-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-27-2018-2019.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-28-2018-2019.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-29-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-30-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-31-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-32-2018-2019.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-33-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-34-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-35-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-36-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-37-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-38-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-39-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-40-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-41-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-42-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-43-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-44-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-45-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-46-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-47-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-48-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-49-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-50-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-51-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-52-2018-2019.pdf 

SZFBVY-LK-Ro-53-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-54-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-55-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-56-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-57-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-58-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-59-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-60-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-61-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-62-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-63-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-64-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-65-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-66-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-67-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-68-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-69-2018-2019.pdf

VZSYFB-LK-Ro-70-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-71-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-72-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-73-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-74-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-75-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-76-2018-2019.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-77-2019-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-78-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-79-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-80-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-81-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-82-2018-2019.pdf 

 VYSZFB-LK-Ro-83-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-84-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-85-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-86-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-87-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-88-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-89-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-90-2018-2019.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-91-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-92-2018-2019.pdf

VYSZFB-LK-Ro-93-2018-2019.pdf 

 

Rozhodnutia KRO VYCH SZFB sezóna 2018/2019:

 

KRO-VY-01_2018-2019.pdf

KRO-VY-02_2018-2019.pdf

KRO-VY-03_2018-2019.pdf 

KRO-VY-04_2018-2019.pdf 

KRO-VY-05_2018-2018.pdf

KRO-VY-06_2018-2019.pdf

KRO-VY-07_2018-2019.pdf

KRO-VY-08_2018-2019.pdf

KRO-VY-09_2018-2019.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sezóna 2017/2018

VYSZFB-LK-R-01-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-R-02-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-R-03-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-R-04-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-R-05-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-06-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-07-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-08-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-09-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-10-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-11-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-12-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-13-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-14-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-15-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-16-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-17-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-18-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-19-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-20-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-21-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-22-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-23-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-24-2017-2018.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-25-2017-2018.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-26-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-27-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-28-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-29-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-30-2017-2018.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-31-2017-2018.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-32-2017-2018.pdf

 VYSZFB-LK-Ro-33-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-34-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-35-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-36-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-37-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-38-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-39-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-40-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-41-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-42-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-43-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-44-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-45-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-46-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-47-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-48-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-49-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-50-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-51-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-52-2017-2018.pdf

VYSZFB-LK-Ro-53-2017-2018.pdf 

VYSZFB-LK-Ro-54-2017-2018.pdf

 

Rozhodnutia KRO VYCH SZFB 

VYSZFB-KRO-Ro-01-2017-2018.pdf 

VYSZFB-KRO-Ro-02-2017-2018.pdf

VYSZFB-KRO-Ro-03-2017-2018.pdf 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sezóna 2016/17

Vy-Ro č.1 -1 30.09.2016 (pdf)

VY-Ro č.2  4.10.2016 (pdf)

VY-Ro č.3  11.10.2016 (pdf)

 VY-Ro č.4  13.10.2016 (pdf) 

Vy-Ro č.5  17.10.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.6 21.10.2016 (pdf)  

Vy-Ro č.7 26.10.2016 (pdf)

Vy-Ro č.8 27.10.2016 (pdf)

Vy-Ro č.9 02.11.2016 (pdf)

Vy-Ro č.10 04.11.2016 (pdf)

VY-Ro č.11 07.11.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.12 25.11.2016 (pdf)

Vy-Ro č.13 25.11.2016 (pdf)

Vy-Ro č.14 08.12.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.15 09.12.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.16 16.12.2016 (pdf)

 Vy-Ro č.17 09.01.2017 (pdf)

  Vy-Ro č.18 20.01.2017 (pdf) 

 Vy-Ro č.19 01.02.2017 (pdf)

Vy-Ro č. 20 01.02.2017 (pdf)

Vy-Ro č. 21 09.02.2017 (pdf)

Vy-Ro č. 22 23.02.2017 (pdf)

Vy-Ro č. 23 27.02.2017 (pdf)

Vy-Ro č. 25 26.05.2017 (pdf)

 Ro-KRD VY SZFB 29/2016-2017 (pdf)

Ro-KRD VY SZFB 37/2016-2017 (pdf)

Ro-KRD VY SZFB 38/2016-2017 (pdf)

Vy-Ro č. 39 28.03.2017 (pdf) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2015/2016

 č.1_15.12.2015/16 (pdf)

 č.2_22.12.2015/16 (pdf)

 č.3_21.01.2015/16 (pdf)

č.4  22.01.2015/16 (pdf)

č.5  14.03.2015/16 (pdf)

č.6  13.04.2015/16 (pdf)

č.7  13.04.2015/16 (pdf)

č.8  13.04.2015/16 (pdf)

č.9  18.04.2015/16 (pdf)

č.10 29.04.2015/16 (pdf)

č.11 29.04.2015/16 (pdf)

č.12 27.05.2015/16 (pdf)

č.13 06.06.2015/16 (pdf)

č.14 06.06.2015/16 (pdf)