Výkonný Výbor ZA SZFB 

 

Predseda:

Stanislav Jaroš 
Te.l: +421 918 382 428 
e-mail: stano.jaros@centrum.sk

 

Podpredseda:
Ing. Peter Ivanka 
Tel.: +421 904 158 807 
e-mail: peter.ivanka@gmail.com

 

Sekretár:
Ondrej Balák 
Tel.: +421 980 030 689 
e-mail: sekretarszfb.za@szfb.sk 

 

Komisia rozhodcov a delegátov:
Miloš Jursa
Tel.: +421 907 030 746 
e-mail: krdszfb.za@szfb.sk

  Rozhodnutia VV ZA SZFB

Sezóna 2016/2017

LKZA-Ro/1P/ 2016- 2017 (pdf)

LKZA-Ro/2P/ 2016- 2017 (pdf)

LKZA-Ro/3P/ 2016- 2017 (pdf)

LKZA-Ro/4P/ 2016- 2017 (pdf)

LKZA-Ro/5P/2016-2017 (pdf) 

 

Sezóna 2015/2016

LKZA-Ro/2P/23.11.2015 (pdf)

LKZA-Ro/4P/21.01.2015 (pdf)

LKZA-Ro/5P/30.01.2015 (pdf)

LKZA-Ro/6P/08.03.2016 (pdf)

LKZA-Po/7P/19.04.2016 (pdf)

LKZA-Po/8P/19.04.2016 (pdf)

 

Sezóna 2014/2015

č.1_27.12.2014/15 (pdf)