Regionálna rada Západ

 

Predseda:

Ivan Piovarči 
Te.l: +421 905 650 000 
e-mail: piovarci.tn@gmail.com 

 

Sekretár:
Patrik Bulko 
Tel.: +421 918 418 350 
e-mail: sekretarszfb.za@szfb.sk  

 

Člen:

Peter Tydlačka

Tel.: +421 908 808 435

e-mail: tydlackapeter@mail.t-com.sk

 

Štatút Regionálnych rád SZFB

Predpis upravujúci spoluprácu RR SZFB a regionálneho sekretariátu

 


Rozhodnutia 


Sezóna 2020/2021

 

RRZA-RO-01-2020-2021.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2019/2020

 

LKZA-Ro-01-2019-2020-P (pdf)

LKZA-Ro-02-2019-2020-PSŽ (pdf)

 LKZA-Ro-03-2019-2020-PER ROLLAM (pdf)

 LKZA-Ro-04-2019-2020-P (pdf)

LKZA-Ro-05-2019-2020-OST (pdf) 

LKZA-Ro-06-2019-2020-PDOR (pdf)

LKZA-Ro-07-2019-2020-I (pdf)

 LKZA-Ro-08-2019-2020-OST (pdf)

LKZA-Ro-09-2019-2020-PJUN (pdf) 

LKZA-Ro-10-2019-2020-PM2 (pdf)

LKZA-Ro-11-2019-2020-PM2 (pdf)

LKZA-Ro-12-2019-2020-I (pdf)

LKZA-Ro-13-2019-2020-PM2 (pdf)

LKZA-Ro-14-2019-2020-PSŽ (pdf)

LKZA-Ro-15-2019-2020-OST (pdf)

LKZA-Ro-16-2019-2020-OST (pdf)

LKZA-Ro-17-2019-2020-OST (pdf)

LKZA-Ro-18-2019-2020-V (pdf) 

LKZA-Ro-19-2019-2020-V (pdf)

LKZA-Ro-20-2019-2020-V (pdf)

LKZA-Ro-21-2019-2020-V (pdf)

LKZA-Ro-22-2019-2020-PMŽ (pdf)

LKZA-Ro-23-2019-2020-V (pdf) 

LKZA-Ro-24-2019-2020-ZS (pdf)

 LKZA-Ro-25-2019-2020-V (pdf)

LKZA-Ro-26-2019-2020-I (pdf)

LKZA-Ro-27-2019-2020-P (pdf)

LKZA-Ro-28-2019-2020-V (pdf)

LKZA-Ro-29-2019-2020-KONTUMÁCIA (pdf)

LKZA-Ro-30-2019-2020-PM2.pdf

LKZA-Ro-31-2019-2020-PSŽ.pdf

LKZA-Ro-32-2019-2020-PM2.pdf

LKZA-Ro-33-2019-2020-PSŽ.pdf

LKZA-Ro-34-2019-2020-OST.pdf

LKZA-Ro-35-2019-2020-P.pdf 

LKZA-Ro-36-2019-2020-I.pdf

LKZA-Ro-37-2019-2020-V.pdf

LKZA-Ro-38-2019-2020-PMP.pdf

LKZA-Ro-39-2019-2020-OST.pdf

LKZA-Ro-40-2019-2020-KONTUMÁCIA.pdf

LKZA-Ro-41-2019-2020-PDOR.pdf

 LKZA-Ro-42-2019-2020-PM2.pdf

 LKZA-Ro-43-2019-2020-OST.pdf

 LKZA-Ro-44-2019-2020-PDOR.pdf

LKZA-Ro-45-2019-2020-OST.pdf 

 LKZA-Ro-46-2019-2020-P.pdf

 LKZA-Ro-47-2019-2020-PDOR.pdf

LKZA-Ro-48-2019-2020-PM2.pdf

LKZA-Ro-49-2019-2020-PJUN.pdf

 LKZA-Ro-50-2019-2020-I.pdf

 LKZA-Ro-51-2019-2020-V.pdf

LKZA-Ro-52-2019-2020-I.pdf 

LKZA-Ro-53-2019-2020-I.pdf

LKZA-Ro-54-2019-2020-I.pdf

LKZA-Ro-55-2019-2020-I.pdf

LKZA-Ro-56-2019-2020-P.pdf

LKZA-Ro-57-2019-2020-KONTUMÁCIA.pdf 

LKZA-Ro-58-2019-2020-P.pdf 

 LKZA-Ro-59-2019-2020-OST.pdf

LKZA-Ro-60-2019-2020-PDOR.pdf

LKZA-Ro-61-2019-2020-I.pdf

LKZA-Ro-62-2019-2020-PDOR.pdf 

LKZA-Ro-63-2019-2020-P.pdf

LKZA-Ro-64-2019-2020-PMŽ.pdf

LKZA-Ro-65-2019-2020-PJy.pdf

LKZA-Ro-66-2019-2020-PMŽ.pdf 

LKZA-Ro-67-2019-2020-I.pdf 

LKZA-Ro-68-2019-2020-PSŽ.pdf

 LKZA-Ro-69-2019-2020-PMP.pdf

LKZA-Ro-70-2019-2020-I.pdf

 LKZA-Ro-71-2019-2020-I.pdf

LKZA-Ro-72-2019-2020-KONTUMÁCIA.pdf 

 LKZA-Ro-73-2019-2020-PM2.pdf

 LKZA-Ro-74-2019-2020-PJUN.pdf

LKZA-Ro-75-2019-2020-P.pdf 

LKZA-Ro-76-2019-2020-I.pdf 

 LKZA-Ro-77-2019-2020-OST.pdf

 LKZA-Ro-78-2019-2020-I.pdf

 LKZA-Ro-79-2019-2020-I.pdf

 LKZA-Ro-80-2019-2020-PDOR.pdf

 LKZA-Ro-81-2019-2020-P.pdf

 LKZA-Ro-82-2019-2020-I.pdf

 LKZA-Ro-83-2019-2020-KONTUMÁCIA.pdf

LKZA-Ro-84-2019-2020-P.pdf 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2018/2019

LKZA-Ro-01-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-02-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-03-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-04-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-05-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-06-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-07-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-08-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-09-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-10-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-11-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-12-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-13-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-14-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-15-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-16-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-17-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-18-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-19-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-20-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-21-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-22-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-23-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-24-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-25-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-26-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-27-2018-2019 (pdf)

 LKZA-Ro-28-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-29-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-30-2018-2019 (pdf)

 LKZA-Ro-31-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-32-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-33-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-34-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-35-2018-2019 (pdf)

 LKZA-Ro-36-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-37-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-38-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-39-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-40-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-41-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-42-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-43-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-44-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-45-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-46-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-47-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-48-2018-2019 (pdf)

 LKZA-Ro-49-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-50-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-51-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-52-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-53-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-54-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-55-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-56-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-57-2018-2019 (pdf)

 LKZA-Ro-58-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-59-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-60-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-61-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-62-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-63-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-64-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-65-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-66-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-67-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-68-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-69-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-70-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-71-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-72-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-73-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-74-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-75-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-76-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-77-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-78-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-79-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-80-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-81-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-82-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-83-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-84-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-85-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-86-2018-2019 (pdf) 

LKZA-Ro-87-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-88-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-89-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-90-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-91-2018-2019 (pdf)

 LKZA-Ro-92-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-93-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-94-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-95-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-96-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-97-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-98-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-99-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-100-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-101-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-102-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-103-2018-2019 (pdf)

LKZA-Ro-104-2018-2019 (pdf) 

 

Rozhodnutia KRO ZAP SZFB sezóna 2018/2019:

 

KROZA-1-2018-2019.pdf

KROZA-2-2018-2019.pdf

KROZA-3-2018-2019.pdf

KROZA-4-2018-2019.pdf

KROZA-5-2018-2019.pdf

KROZA-6-2018-2019.pdf

KROZA-7-2018-2019.pdf

KROZA-8-2018-2019.pdf

KROZA-9-2018-2019.pdf

KROZA-10-2018-2019.pdf

KROZA-11-2018-2019.pdf

KROZA-12-2018-2019.pdf

KROZA-13-2018-2019.pdf

KROZA-14-2018-2019.pdf

KROZA-15-2018-2019.pdf

KROZA-16-2018-2019.pdf

KROZA-17-2018-2019.pdf

KROZA-18-2018-2019.pdf

KROZA-19-2018-2019.pdf

KROZA-20-2018-2019.pdf

 KROZA-21-2018-2019.pdf

 KROZA-22-2018-2019.pdf

KROZA-23-2018-2019.pdf

KROZA-24-2018-2019.pdf

KROZA-25-2018-2019.pdf

KROZA-26-2018-2019.pdf

KROZA-27-2018-2019.pdf

KROZA-28-2018-2019.pdf

KROZA-29-2018-2019.pdf

KROZA-30-2018-2019.pdf

KROZA-31-2018-2019.pdf

KROZA-32-2018-2019.pdf

KROZA-33-2018-2019.pdf

KROZA-34-2018-2019.pdf

KROZA-35-2018-2019.pdf

KROZA-36-2018-2019.pdf

KROZA-37-2018-2019.pdf

KROZA-38-2018-2019.pdf 

 KROZA-39-2018-2019.pdf

 KROZA-40-2018-2019.pdf

 KROZA-41-2018-2019.pdf

 KROZA-42-2018-2019.pdf

KROZA-43-2018-2019.pdf 

KROZA-44-2018-2019.pdf

KROZA-45-2018-2019.pdf

KROZA-46-2018-2019.pdf

 KROZA-47-2018-2019.pdf

 KROZA-48-2018-2019.pdf

 KROZA-49-2018-2019.pdf

 KROZA-50-2018-2019.pdf

KROZA-51-2018-2019.pdf

KROZA-52-2018-2019.pdf

KROZA-53-2018-2019.pdf

KROZA-54-2018-2019.pdf

KROZA-55-2018-2019.pdf

KROZA-56-2018-2019.pdf 

KROZA-57-2018-2019.pdf

KROZA-58-2018-2019.pdf 

KROZA-59-2018-2019.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sezóna 2017/2018

LKZA-Ro/01/2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro/02/2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro03/2017-2018 (pdf)

 LKZA-Ro-04-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-05-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-06-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-07-2017-2018 (pdf)

 LKZA-Ro-08-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-09-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-10-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-11-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-12-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-13-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-14-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-16-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-17-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-18-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-19-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-20-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-21-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-22-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-23-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-24-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-25-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-26-2017-2018 (pdf)

 LKZA-Ro-27-2017-2018 (pdf)

 LKZA-Ro-28-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-29-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-30-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-31-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-32-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-33-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-34-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-35-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-36-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-37-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-38-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-39-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-40-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-41-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-42-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-43-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-44-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-45-2017-2018 (pdf) 

 LKZA-Ro-46-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-47-2017-2018 (pdf)

LKZA-Ro-48-2017-2018 (pdf) 

LKZA-Ro-49-2017-2018 (pdf)

 LKZA-Ro-50-2017-2018 (pdf)

 

Rozhodnutia KRO ZÁPAD SZFB:

RSZA-Ro-05-2017-2018 (pdf)

RSZA-Ro-13-2017-2018 (pdf)

RSZA-Ro-15-2017-2018 (pdf)

 

KROZA-1-2017-18 (pdf)

KROZA-2-2017-18 (pdf)

KROZA-3-2017-18 (pdf)

KROZA-4-2017-18 (pdf)

KROZA-5-2017-18 (pdf)

 KROZA-6-2017-18 (pdf)

 KROZA-7-2017-18 (pdf)

KROZA-8-2017-18 (pdf) 

KROZA-9-2017-18 (pdf)

KROZA-10-2017-18 (pdf)

KROZA-11-2017-18 (pdf)

KROZA-12-2017-18 (pdf)

KROZA-13-2017-18 (pdf)

 KROZA-14-2017-18 (pdf)

KROZA-15-2017-18 (pdf)

KROZA-16-2017-18 (pdf)

KROZA-17-2017-18 (pdf)

KROZA-18-2017-18 (pdf)

KROZA-19-2017-18 (pdf)

KROZA-20-2017-18 (pdf)

KROZA-21-2017-18 (pdf) 

 KROZA-22-2017-18 (pdf)

KROZA-23-2017-18 (pdf) 

 KROZA-24-2017-18 (pdf)

 KROZA-25-2017-18 (pdf)

 KROZA-26-2017-18 (pdf)

KROZA-27-2017-18 (pdf)

 KROZA-28-2017-18 (pdf)

KROZA-29-2017-18 (pdf)

KROZA-30-2017-18 (pdf)

 KROZA-31-2017-18 (pdf)

KROZA-32-2017-18 (pdf)

KROZA-33-2017-2018 (pdf) 

KROZA-34-2017-2018 (pdf)

KROZA-35-2017-2018 (pdf)

KROZA-36-2017-2018 (pdf)

KROZA-37-2017-2018 (pdf)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2016/2017

LKZA-Ro/1P/ 2016- 2017 (pdf)

LKZA-Ro/2P/ 2016- 2017 (pdf)

LKZA-Ro/3P/ 2016- 2017 (pdf)

LKZA-Ro/4P/ 2016- 2017 (pdf)

LKZA-Ro/5P/2016-2017 (pdf) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2015/2016

LKZA-Ro/2P/23.11.2015 (pdf)

LKZA-Ro/4P/21.01.2015 (pdf)

LKZA-Ro/5P/30.01.2015 (pdf)

LKZA-Ro/6P/08.03.2016 (pdf)

LKZA-Po/7P/19.04.2016 (pdf)

LKZA-Po/8P/19.04.2016 (pdf)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezóna 2014/2015

č.1_27.12.2014/15 (pdf)