Aké sú zmeny v súťažnom a prestupovom poriadku?

07.07.2017 15:19:15
Zástupcovia Slovenského zväzu florbalu schválili 30. júna zmeny týkajúce sa súťažného a prestupového poriadku v sezóne 2017/2018. Prezídium SZFB schválilo hneď niekoľko zmien. Čo podstatného sa v spomínaných poriadkoch zmenilo?

Na základe poznatkov z predchádzajúcich sezón a pripomienok minimálneho množstva zástupcov klubov sa pristúpilo k nasledovným hlavným zmenám:

 

Súťažný poriadok SZFB v sezóne 2017/2018:

 

- hlásenka o stretnutí sa posiela 21 dní pred konaním zápasu

- bola zadefinovaná zdravotná služba a taktiež čo musí obsahovať lekárnička

- ostaršenie hráčov o dve vekové kategórie má nové pravidlá

- zaviedol sa nový systém bodovania. Za víťazstvo získava družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov) vo všetkých súťažiach

 

Prestupový poriadok SZFB v sezóne 2017/2018:

 

- zavádza sa striedavý štart hráčov

- boli určené nové sadzby za výchovné a odstupné

 

Zmeny sa týkajú aj licenčného poriadku SZFB. Vznikli nové licencie pre trénerov, rozhodcov a delegátov, ktoré sú spoplatnené v sume 15,- € za jednu licenciu. Taktiež poplatok za licenciu vedúceho družstva je vo výške 5,- €.

 

Kompletné znenie nových poriadkov nájdete na našom webe od začiatku budúceho týždňa.

späť