Bez spolupráce to nebude fungovať!

31.08.2015 10:20:22
Slovenský zväz florbalu vyzýva všetky kluby aby si aktivovali emailové adresy s koncovkou @szfb.sk.

„Všetky registrované kluby v SZFB, dostali k dnešnému dňu na ich klubový e-mail, ktorý uviedli v Evidenčnej karte svojho klubu, svoj vytvorený e-mail. Chcem upozorniť, že Slovenský zväz florbalu bude s klubmi komunikovať prostredníctvom týchto vytvorených e-mailových adries. Na školeniach sekretárov a hlavných vedúcich družstiev bolo všetko zúčastneným zástupcom vysvetlené,“ povedal člen sekretariátu SZFB Miroslav Kunštek a dodal: „V prípade, ak sa niekomu nepodarí prihlásiť do svojej vytvorenej e-mailovej adresy, nech okamžite kontaktuje sekretariát SZFB na tel.: +421 948 252 853. Vzniknutý problém čo najskôr vyriešime.Kluby dostali pri tvorbe e-mailovej adresy povinnosť poslať z vytvorených e-mailových adries potrebné informácie, ktoré všetci obdržali v e-mailovej správe. Žiadame kluby, aby odpoveď z vytvorenej e-mailovej adresy čo najskôr zrealizovali, keďže prvé florbalové súťaže začínajú už 5. septembra 2015. Všetky vykonané zmeny v Informačnom systéme florbalu (ISF) sú prepojené s vytvorenými e-mailovými adresami kam príde klubom správa o vykonaných zmenách ako sú registrácie členov v kluboch, aktivácie hráčskych licencií, prestupy, hosťovania, atď.“

 

Bez odpovede z vytvorenej e-mailovej adresy je nemožné zistiť, či si klub aktivoval spomínanú e-mailovú adresu. Preto vás opätovne žiadame o spoluprácu. Je potrebné zrealizovať túto aktiváciu čím skôr a nenechávať si to na poslednú chvíľu. Je ohrozené správne fungovanie systému a kluby sa môžu dostať do situácie, že nebudú včas spĺňať niektoré povinnosti.

späť