Blížia sa povinné školenia sekretárov klubov

10.08.2017 12:38:59
Počas nasledujúcich dní organizuje Slovenský zväz florbalu školenia sekretárov klubov, ktoré sú pre kluby povinnou záležitosťou. Školenia sa uskutočnia v štyroch regiónoch (Bratislavský, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský).

Školenia budú zamerané najmä na skutočnosti, ktoré spôsobovali problémy v priebehu minulého súťažného ročníka. Veľký dôraz bude kladený predovšetkým na zmeny legislatívnych a iných predpisov, smerníc a informačného systému florbalu.

 

Na školení sekretárov klubov sa musí za klub zúčastniť sekretár klubu (osoba staršia ako 18 rokov), prípadne iný zástupca klubu starší ako 18 rokov. Ak klub vyšle na školenie sekretárov klubov, sekretára klubu (podľa evidenčnej karty), prípadne iného zástupcu klubu, t. j. osoba, ktorá nie je registrovaná pod jednotlivým klubom v SZFB, bude musieť prísť táto osoba na školenie s vyplneným tlačivom ,,PRIHLÁŠKA DO SZFB [Individuálny člen]", ktoré stiahnete na stránke http://www.szfb.sk/publicdoc/tlacivo-001-2016-prihlaska-do-szfb-individualny-clen.pdf

 

Program školenia sekretárov klubu

1. Otvorenie

2. Informácia o zmenách legislatívy a iných predpisov, smerníc SZFB platných od sezóny 2017/18

3. Zmeny v ISF od sezóny 2017/18

4. Otázky a odpovede

5. Záver 

 

Školenia sekretárov klubov sa môže jednotlivý klubový sekretár zúčastniť na ľubovolnom mieste školenia z určených.

 

Termíny školenia sekretárov klubu:

 

Stredoslovenský kraj:

 

- dňa 14. 08. 2017,

- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,

- začiatok školenia o 17:30 hod.,

- koniec školenia o 20:30 hod.,

- miesto školenia - Nová menza, Vysokoškolákov 26, 010 08 Žilina - mapa TU - https://www.google.com/maps/place/Nov%C3%A1+menza/@49.2090295,18.7529597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4714594c20887549:0xb4afbd2c3abf8f4c!8m2!3d49.2090295!4d18.7551484?hl=sk-SK

 

Východoslovenský kraj:

 

- dňa 15. 08. 2017,

- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,

- začiatok školenia o 17:30 hod.,

- koniec školenia o 20:30 hod.,

- miesto školenia - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 1378/7, 040 11 Košice - mapa TU -

https://www.google.com/maps/place/Kult%C3%BArno-spolo%C4%8Densk%C3%A9+centrum+Jedl%C3%ADkova/@48.6981488,21.231699,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x473ee01bfdce862d:0xed4c881c09a82a6!8m2!3d48.6981488!4d21.2338877?hl=sk-SK

 

Západoslovenský kraj:

 

- dňa 21. 08. 2017,

- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,

- začiatok školenia o 17:30 hod.,

- koniec školenia o 20:30 hod.,

- miesto školenia - Mestská športová hala, Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín - mapa TU - https://www.google.sk/maps/place/Mestsk%C3%A1+%C5%A1portov%C3%A1+hala/@48.8980653,18.0469337,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x4714a18a5b79c719:0x999b1a09eed7accc!2zTWVzdHNrw6EgxaFwb3J0b3bDoSBoYWxh!3m1!1s0x4714a18a5b79c719:0x999b1a09eed7accc

 

Bratislavský kraj:

 

- dňa 22. 08. 2017,

- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,

- začiatok školenia o 17:30 hod.,

- koniec školenia o 20:30 hod.,

- miesto školenia - Dom Športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava - mapa TU - https://www.google.com/maps/place/Jun%C3%A1cka+2951%2F6,+831+04+Nov%C3%A9+Mesto,+Slovensko/@48.1669823,17.1371399,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476c8ec8400e65e3:0x460ccda3114a14eb!8m2!3d48.1669823!4d17.1393286?hl=sk-SK

späť