Blížia sa školenia rozhodcov

21.08.2015 14:56:24
Viac školení, viac školiteľov, nové predpisy, nižšia cena za licenciu 1. triedy ale aj za licencie 2. a 3. triedy. Takéto novinky od sezóny 2015/2016 pripravila pre florbalovú verejnosť Komisia rozhodcov Slovenského zväzu florbalu.

Keďže kvalitné vzdelanie je základom kvalitných rozhodcovských výkonov, KRD SZFB sa pre sezónu 2015/2016 pokúsi ponúknuť všetkým záujemcom o rozhodcovskú licenciu dvojnásobok termínov pre jej získanie. Oproti minulému roku, kedy každý klub mal k dispozícií v podstate iba jeden termín pre vyslanie svojich záujemcov na školenie vo svojom regióne, tento rok KRD ponúkne klubom termínov až deväť. Aj keď kluby nie sú viazané vyslať rozhodcov na školenie práve vo svojom regióne, snahou KRD bolo školenia zorganizovať po celom Slovenku a v rôznych termínoch aby dokázala klubom ponúknuť niekoľko alternatív.

Počet školení nie je fixne daný a pre zorganizovanie školenia bude nutné aby daný termín mal aspoň desať prihlásených účastníkov. Taktiež ale nie je vylúčené, že pri zvýšenom záujme o zisk licencie, KRD vypíše ešte dodatočne potrebný počet termínov. To však ale neznamená, že klubu ktorý až pod hrozbou pokuty ku koncu sezóny prejaví záujem vyškoliť rozhodcov bude vyhovené.

Navyše KRD organizuje školenie celoštátnych rozhodcov 2. a 3. triedy kam pozýva už tretím rokom približne 50 rozhodcov, ktorí sú pripravovaní na vedenie celoštátnych súťaží.

Keďže náročnosť na nomináciu rozhodcov s príchodom koncepčných zmien v oblasti organizácie súťaží každoročne narastá, komisia sa rozhodla zmeniť systém vzdelávania rozhodcov a umožní získať licenciu 1. triedy za polovičnú sumu oproti minulému roku (nová cena – 15,- €).

Licencia 1. triedy bola navyše rozdelená do dvoch výkonnostných kategórií a to “1A” a “1B”. Každé školenie je primárne určené pre niektorú z týchto kategórií avšak je na záujemcoch aby sa prihlásili na školenie ktoré zodpovedá ich kvalifikácii. Licencia “1A” je určená pre pokročilejšieho regionálneho rozhodcu teda aspoň rok držiteľa licencie 1. triedy. Licencia  “1B” je určená pre začiatočníka regionálneho rozhodcu teda toho, kto sa chystá na svoje prvé školenie.

Vzhľadom na množstvo školení ale taktiež KRD pristúpi k tvrdšej kontrole povinnosti klubu mať vyškolených rozhodcov. Novinkou taktiež je, že kluby hrajúce ženské súťaže majú od sezóny 2015/2016 za povinnosť na školenie vyslať ženy a iba tieto budú započítané do povinnosti klubu. Dôvodom je fakt, že v oblasti ženského florbalu je dlhodobým cieľom aby tieto súťaže pískali práve ženské rozhodcovské páry a preto vidíme ako logické aby za klub hrajúci ženskú ligu plnili povinnosti zástupkyne rovnakého pohlavia.

Po ukončení cyklu školení približne začiatkom novembra KRD začne organizovať pre už vyškolených rozhodcov ďalšie akcie kde budú môcť a zároveň mať povinnosť získavať nové poznatky. Cieľom je v období decembra 2015 až mája 2016 zorganizovať semináre po celom Slovensku pri príležitostiach rôznych zaujímavých zápasov, či pre riešenie aktuálnych problémov v prebiehajúcej sezóne.

Kompletný kalendár aktuálne vypísaných termínov aj s možnosťou sa na jednotlivé termíny prihlásiť nájdete na špeciálne vytvorenej web stránke www.krdszfb.sk v sekcii Vzdelávanie – Školenia. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Petra Zámečníka zodpovedného za organizáciu a priebeh školení e-mailom na zamecnik@krdszfb.sk.

späť