Chceme, aby slovenský florbal napredoval,“ tvrdí prezident zväzu Daniel Granec

22.07.2014 08:56:44
V ostatných víkendoch sa na troch miestach v Trenčíne, Žiline a Košiciach uskutočnili stretnutia vedenia zväzu s klubmi.

 

V ostatných víkendoch sa na troch miestach v Trenčíne, Žiline a Košiciach uskutočnili stretnutia vedenia zväzu s klubmi, na ktorých sa z vedenia zúčastnili štyria členovia Prezídia SZFB – prezident Daniel Granec, výkonný viceprezident Oto Divinský, predseda Komisie mládeže Helena Kunšteková a predseda Ligovej komisie Tomáš Hrnčiar. Cieľom stretnutí bolo predstaviť novú víziu slovenského florbalu, oboznámenie sa s problémami klubov i v slovenskom florbalovom hnutí a priestor dostali aj postrehy a návrhy k napredovaniu florbalu na Slovensku.


„Očakávali sme vyššiu účasť klubov, ale i napriek tomu som rád, že sme uvedené stretnutia absolvovali,“ hodnotí sériu stretnutí prezident SZFB Daniel Granec. „Vôbec si nemyslím, že by to bola zbytočná strata času. Práve naopak, stretnutia s ľuďmi, ktorí žijú florbalom bol pre nás inšpirujúci. Určite v podobných stretnutiach budeme pokračovať a neodradí nás ani slabšia účasť klubov tento rok. Máme už predstavu, ako tieto stretnutia zatraktívniť a prilákať viac zástupcov klubov,“ povedal Granec.


Hlavnou témou stretnutí boli novinky, ktoré sa od novej sezóny pripravujú. Počnúc novou legislatívou, novými povinnosťami pre kluby, ktoré majú skvalitniť hlavne celoslovenské súťaže, cez vzdelávacie programy, končiac prechodom na nový informačný systém. „Uvedomujeme si, že ak chceme zvýšiť kvalitu slovenského florbalu, musíme sa na tom spolupodieľať všetci, kluby i Prezídium SZFB vrátane zamestnancov zväzu,“ informuje o plánoch výkonný viceprezident Oto Divinský. „Našim cieľom je postupnými krokmi zvýšiť kvalitu a záujem o slovenský florbal. Možno to budú pre niekoho nepopulárne opatrenia, ale ak chceme posunúť florbal vyššie, musíme tieto kroky uskutočniť,“ vysvetľuje Divinský.


„Pre rozvoj florbalu na Slovensku je potrebné hlavne zvýšiť členskú základňu a kvalitu najvyšších súťaží, ktoré by mali byť základným kameňom pre úspechy v reprezentácii,“ dopĺňa Daniel Granec. „Tieto dva aspekty sú predpokladom aj pre zvýšenie finančných zdrojov. Ak sa nám podarí tieto ciele postupne napĺňať, staneme sa partnerom nielen pre Ministerstvo školstva SR, ale aj pre potenciálnych sponzorov a média,“ dodáva prezident zväzu.


Na stretnutiach sa riešila aj nelichotivá situácia ohľadom dlhu voči Medzinárodnej florbalovej federácii. V prípade nesplatenia dlhu do určitého termínu je účasť mužskej reprezentácie na MS vo Švédsku ohrozená. Súčasné vedenie SZFB tento dlh zdedilo z predchádzajúcich rokov.  Intenzívne sa však daným problémom zaoberá a snaží sa hľadať optimálne riešenia. Dobrou správou je, že terajšie Prezídium SZFB sa správa zodpovedne a zväzové záväzky voči IFF, ktoré vznikli počas doterajšieho funkčného obdobia platí včas a nový dlh nevytvára. „Chceme uskutočniť také kroky, ktoré povedú k splateniu dlhu v stanovenom termíne,“ hovorí Oto Divinský. „Chceme, aby sa naši muži mohli zúčastniť decembrových MS vo Švédsku. Je to naša priorita,“ dodal Divinský.

späť