Delegáti SZFB v hľadiskách počas zápasov čoraz častejšie!

19.11.2012 19:14:59
Rozvoj a skvalitňovanie florbalu na Slovensku prináša do praxe nový prvok. Delegáti SZFB budú čoraz častejšie navštevovať zápasy.

Slovenský zväz florbalu v rámci skvalitnenia a rozvoja florbalu pristúpil na zapojenie Delegátov do súťažných zápasov. Vyškolení delegáti absolvovali vzdelávací kurz ČFBU v Ostrave, v spolupráci so SZFB. Šesť mien súčasnosti Peter Varga, Miroslav Švik, Milan Burdeľ, Ľubomír Klosík, Tomáš BeňoRoman Sklenica zaujalo post novo vyškoleného Delegáta SZFB.

 

Priblížme si predovšetkým o čo tu ide a nerobme zbytočne medzi klubmi a rozhodcami zbytočnú paniku. Delegát zápasu je poverený riadiacim orgánom (Komisiou rozhodcov a delegátov SZFB)  výkonom funkcie. Športový delegát komplexne vypracováva stanoviská a záznamy o priebehu športového stretnutia a hodnotí výkonnosť rozhodcov. Presná špecifikácia Delegáta a jeho právomoci je určená v Súťažnom poriadku SZFB  článku 11, bod 8bod 9. Súťažný poriadok SZFB nájdete priamo TU. V súčasnosti sa páni Delegáti budú objavovať na zápasoch čoraz častejšie. Spätnou väzbou ich práce budú hodnotenia a výstupy z príslušných zápasov prezentované na stránke SZFB.

 

Veríme, že spoločnými silami skvalitníme súťaže a odstránime negatívne stránky, ktoré by tento šport poškodzovali.

späť