Divinský: „Veríme, že zmeny vedú k lepšej budúcnosti florbalu.“

22.10.2014 14:32:57
V poslednom roku sa udialo v slovenskom florbale mnoho zmien. Zrušili sa registračné preukazy, vznikli hráčske licencie, zmenili sa poriadky, pribudli nové smernice a povinnosti klubov, pripravuje sa elektronická súpiska, on-line prenosy zo zápasov, atď.

O týchto zmenách sme sa porozprávali s výkonným viceprezidentom SZFB Otom Divinským.

 

Na stretnutiach s klubmi na sklonku minulej sezóny ste prezentovali klubom zmeny, ktoré zväz pripravuje. V mnohých ste sa inšpirovali českým florbalom. Prečo ste sa rozhodli ísť touto cestou a spolupracovať s Českou florbalovou úniou?

 

"Dôvodov je viac. S Českom máme najlepšie vzťahy spomedzi národných federácií, neexistuje tu žiadna jazyková bariéra, sme ekonomicky podobne silné krajiny a takisto aj ľudsky máme bližšie k Čechom, keďže sme kedysi žili v spoločnom štáte. No najdôležitejším dôvodom je, že Česko patrí medzi svetovú florbalovú špičku. Počas dvadsiatich rokov z neznámeho športu vybudovali druhý najmasovejší šport v ČR, čím získali silnú pozíciu medzi športmi. V súčasnosti existuje aj podporný program IFF, ktorý nariaďuje vyspelým florbalovým federáciam pomáhať ostatným v rozvoji florbalu. Česi nám pomáhajú v mnohých oblastiach a boli by sme hlúpi, ak by sme túto pomoc odmietli a neťažili z ich skúseností."

 

Ako prvé ste siahli k zmene legislatívy.

 

"Áno, tak ako aj v štáte existujú zákony, bolo potrebné, aby aj v slovenskom florbale boli nastavené jasné pravidlá. Doterajšia legislatíva mala niekoľko nedostatkov, poriadky neboli vzájomne prepojené a chýbali mnohé tlačivá. V podstate vychádzali zo starých českých poriadkov. Medzičasom ich v Čechách inovovali a my sme sa rozhodli ich inovovať tiež. Zrušili sme registračné preukazy, ktorých každoročné vydávanie bolo personálne a časovo veľmi náročné, a taktiež aj finančne nákladné. Ďalej sme chceli dať väčšie kompetencie Ligovej komisii v oblasti riadenia súťaží a kontroly nad nimi. V neposlednom rade sme tým chceli odľahčiť prácu Disciplinárnej komisie, aby sa zaoberala skutočnými disciplinárnymi priestupkami. Samozrejme sme všetky tieto zmeny konzultovali s českou stranou a prispôsobili našim podmienkam. Taktiež sme umožnili klubom sa k návrhom vyjadriť a pripomienkovať ich."

 

Ktoré najzávažnejšie zmeny sa teda uskutočnili?

 

"Najväčší dosah mala asi zmena v oblasti registrácie hráčov. Hráči sa už nebudú musieť každé dva roky znovu a znovu registrovať ako to bolo doteraz. Po novom sa budú registrovať iba raz za administratívny poplatok 2 €. Novinkou je hráčska licencia, ktorú si zaplatí hráč, alebo za hráča zaplatí klub na jeden rok. Licenciu získava hráč pripísaním peňazí na účet zväzu, takže stačí len zadať prevodný príkaz v banke, poslať peniaze a na druhý deň, keď sa suma pripíše na zväzový účet, je umožnené hráčovi hrať. U hráčov do kategórie starších žiakov sa hráčska licencia získava pripísaním hráča na súpisku. To znamená, že klub zaplatí za súpisku a počas sezóny si na ňu môže kedykoľvek pripísať nového hráča. Týmto sme chceli odbúrať kopec administratívnych úkonov, ako na strane zväzu, tak aj na strane klubov, ktoré súviseli s vydávaním registračných preukazov."

 

V súčasnosti má ale matrika práce vyše hlavy.

 

"Nával práce začiatkom septembra je každoročne a nie je to výnimka ani tento rok. Kluby si registrujú nových hráčov na poslednú chvíľu, niektoré kluby si to nechávajú dokonca na posledný deň pred samotným súťažným zápasom. V tomto roku ešte k tomu prechádzame na nový Informačný systém florbalu (ISF), ktorý ešte nie je stopercentne funkčný, má niekoľko drobných chýb, ktoré priebežne odstraňujeme. Tým pádom matrika musí všetko skontrolovať a pripraviť manuálne. V minulosti bolo bežné, že sa napríklad súpisky potvrdzovali bez kontroly s tým, že je za ne zodpovedný klub a ak niekde pochybil, znášal tým aj dôsledky. Toto sme od tejto sezóny zmenili a všetky súpisky sú kontrolované tak, aby spĺňali náležitosti podľa Súťažného poriadku. Pôvodne mal túto kontrolu riešiť informačný systém, ale aj keď sme na ňom pracovali niekoľko mesiacov, drobné chybičky spôsobili, že to musíme robiť manuálne. Preto si moje poďakovanie zaslúži pracovník matriky Miroslav Kunštek, ktorý sa tomu veľmi intenzívne venuje a snaží sa v maximálnej miere vyjsť v ústrety klubom a zároveň im aj poradiť. V momente, ako bude možné spustiť informačný systém, verím, že kluby uvítajú jeho benefity a pocítia, že tento krok prispel k zlepšeniu práce ako matriky, tak aj klubov."

 

Mnohé kluby sa ale sťažujú, že všetky tieto nové administratívne úkony sú komplikované.

 

"Nemyslím si, že sú komplikované. Možno je to len tým, že kluby nemajú riadne naštudované predpisy a z nevedomosti potom pramení ich nespokojnosť, respektíve názor, že je to komplikované. Kluby už boli matrikou vyzvané, aby svoje žiadosti o registrácie nových hráčov, hráčske licencie a potvrdenie súpisiek posielali naraz v jednom balíku, to znamená v jednej pošte, v jednom maili. Tým uľahčia prácu matrike a budú vybavení veľmi rýchlo. Viem, že kluby, ktoré mali takto všetko pripravené, boli vybavené ešte v ten deň a viem o prípade, kedy bol klub vybavený do tridsať minút."

 

Možno by bolo dobré to klubom jednoducho vysvetliť, nemyslíte?

 

"Máte pravdu, v zápale práce, ktorá nás pohltila v úvode sezóny sme opomenuli viac odkomunikovať tieto zmeny a povinnosti, za čo sa klubom ospravedlňujeme. Chceme to napraviť a už teraz pripravujeme sprievodcu prácou sekretára, aby sekretári klubov mali po ruke brožúru, ktorá im bude v ďalšej práci sekretára nápomocná. Takisto sú v pláne školenia sekretárov, ktoré budú od budúcej sezóny povinné pre každý klub."

 

Vráťme sa ešte k povinnostiam klubov. Od tejto sezóny pribudlo klubom hrajúcim celoslovenské súťaže mnoho povinností pri organizovaní domácich zápasov. Mnohé to vnímajú likvidačne.

 

"Mrzí ma, ak to tak vnímajú, ale nie je cieľom zväzu zlikvidovať akýkoľvek florbalový klub na Slovensku. Osobne si nemyslím, že sú tieto povinnosti likvidačné, určite sú náročnejšie na organizáciu ako bolo doposiaľ u mnohých klubov zvykom, ale likvidačné určite nie sú. Podľa mňa sú to len minimálne nákladné povinnosti. Mať v dnešnej dobe ozvučenie v hale je podľa mňa už bežnou praxou a mnohé haly ozvučovacou technikou disponujú, ohlásiť kto dal gól, či aký trest dostal ten, či onen hráč, takisto nie je náročná záležitosť, zvládne ju ktorýkoľvek hráč dorastu. Tiež podávať loptičky a upravovať mantinely nie je náročné. Všetky tieto činnosti zvládnu hráči klubu a môžu ich uskutočniť v rámci brigádnických hodín klubu zadarmo. Aj spoločný nástup družstiev na začiatku zápasu a pozdravenie divákov stojí 0 €. Túto sezónu vnímame ako takú „skúšobnú“. Nebudeme na kluby naliehať, skôr im umožňujeme, aby sa stotožnili s novými pravidlami a pripravili na budúcu sezónu, kedy budeme na neplnenie týchto povinností nielen upozorňovať ale aj pokutovať. Kluby, ktoré hrajú najvyššie súťaže si musia uvedomiť, že ich zápasy musia mať určitú organizačnú úroveň, aby boli zaujímavé pre divákov, potenciálnych sponzorov a v neposlednom rade aj média. Je zbytočné, a dovolím si povedať kontraproduktívne, uverejňovať pozvánky na extraligové zápasy v médiách, ak tieto zápasy nebudú mať organizačnú úroveň. Skôr si len urobíme zlé meno u divákov, sponzorov, u médií a potom ho už len veľmi ťažko budeme pre florbal znova budovať. Preto by som bol rád, aby sa kluby snažili v maximálnej miere spríjemniť divákom svoje zápasy. My, vo vedení zväzu sa im pokúsime pomôcť."

 

Otázok k fungovaniu Slovenského zväzu florbalu a budúcnosti florbalu na Slovensku je veľa a tak budeme v rozhovoroch na rôzne témy určite pokračovať.

späť