Doškoľovacie semináre pre trénerov

24.10.2019 13:06:47
Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu zverejnila na Vzdelávacom portáli SZFB termíny všetkých doškoľovacích seminárov, ktoré plánuje uskutočniť v súťažnej sezóne 2019/2020.

Počet doškoľovacích seminárov bol optimalizovaný k počtu trénerov s platnou trénerskou licenciou SZFB.

 

Platnosť svojej trénerskej licencie SZFB si môžete overiť na Vzdelávacom portáli SZFB v sekcii „Tréneri.“

späť