Florbal urobil opäť krok vpred!

16.02.2017 13:30:44
Predstaviteľom Slovenského zväzu florbalu sa podaril významný krok. Prezident zväzu Daniel Granec bol pred necelým týždňom menovaný za člena športovej rady Slovenského olympijského výboru (SOV).

Športová rada je poradným orgánom nového prezidenta SOV Antona Siekela, no zároveň aj partnerom pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spomínaná športová rada je zložená zo zástupcov športových zväzov olympijských ale aj neolympijských športov. „Sme veľmi radi, že florbal získava vážnosť medzi jednotlivými športmi. Je príjemný pocit patriť do rodiny veľkých a tradičných športov. Môžem smelo vyhlásiť, že sme ostatnými akceptovaní a budem sa snažiť presadzovať aj záujmy florbalu. Rada sa bude schádzať najmenej štyrikrát do roka a podľa potreby možno aj častejšie,“ povedal čerstvý člen športovej rady a prezident SZFB Daniel Granec.

 

Športová rada postupne vytvorí komisie, ktoré budú zamerané na financovanie športu, školský šport prepojený s olympizmom, univerzitný šport a taktiež pre infraštruktúru a výstavbu nových športovísk, ktorých je na Slovensku žalostne málo a tých pár, čo existuje, je v katastrofálnom stave. Všetci spoločne veríme, že sa podmienky pre športovanie postupne na Slovensku zmenia na podstatne kultúrnejšiu úroveň...

 

ZDROJ FOTO: www.flickr.com

späť