Florbal z hľadiska zaťaženia a kondičná príprava

13.07.2018 09:08:39
Kondičná príprava – pre niekoho utrpenie, pre iného možnosť posunúť sa opäť o niečo ďalej. Ako ale rozvíjať potrebné kondičné schopnosti cielene a hlavne úspešne? Základom je poznať zaťaženie vlastného tímu, ktoré sa mení s vekom, ale aj s úrovňou samotnej súťaže.

Pod pojmom zaťaženie je potrebné chápať celkový nabehaný objem počas zápasu, trvanie striedania a následnej prestávky na striedačke, počet bežeckých úsekov v striedaní, ich intenzitu a pod.

 

Pod pojmom kondícia je potrebné chápať komplexný pojem vyjadrujúci celkový stav organizmu, potrebný na vykonanie aktivity, podanie výkonu – fyzickej záťaže. Po rozložení na drobné vieme jednoznačne povedať, že prevažujúce zaťaženie počas pohybu na palubovke je anaeróbneho charakteru – intenzívne zaťaženie trvajúce cca 60+sek (striedanie), pozostávajúce z krátkych šprintov, striedaných úsekmi s nižšou intenzitou.

 

Je náročné určiť presné zaradenie zaťaženia do aeróbneho, alebo anaeróbneho pásma práve kvôli variabilite, ktorá na ihrisku nastáva od zápasu k zápasu. Môžeme ale povedať, že za predpokladu, ak majú hráči určitú kapacitu aeróbnych schopností, bude cielenejšie zameranie na rozvoj anaeróbnej vytrvalosti a rýchlostno-silových schopností. Tu sa opäť vraciame k úvodu, je dôležité poznať celkovú charakteristiku zaťaženia. Bude zbytočné tlačiť hráčov do objemov nad 5 km.

 

Čo sú to tie rýchlostné a rýchlostno-silové schopnosti? Akcelerácia, brzdenie, zmena smeru, frekvencia, agilita, reakcia, ale aj acyklický pohyb – streľba príklepom.  Prečo rýchlostno-silové? Žiaľ, príroda nám nadelila len obmedzené obdobie na rozvoj rýchlostných schopností. Sú teda ovplyvnené geneticky. Vo vyššom veku ich do značnej miery vieme ovplyvňovať práve rozvojom sily v spojení so zlepšením techniky pohybu.             

 

Cielená kondičná príprava je jedným z limitujúcich faktorov progresie herného výkonu. Ďalšími sú technika hernej činnosti jednotlivca, vzdelanie a poznanie herných systémov a v neposlednom rade ich využitie proti súperovi – individuálna taktika vychádzajúca od trénera a mnoho ďalších.

 

Limitujúcim faktorom je z dôvodu ovplyvnenia rýchlosti nástupu únavy. Kondične pripravený jednotlivec dokáže podávať rovnako dobrý výkon počas celého zápasu. Únava ovplyvňuje aj prácu s hokejkou, tzv. cit pre loptu, presnosť streľby. Práve nepresnosť, alebo neschopnosť s čistou hlavou sústredenou na hru a nie na vydýchanie sa v každej príležitosti, prípadne na zatuhnuté nohy, bude jedným z kľúčových momentov v zápase.

 

Počas plánovania kondičnej prípravy je dôležité brať v úvahu celoročné udržanie výkonu. Nie je dostačujúce venovať sa kondícii len počas leta. Ideálnym modelom je zakomponovanie kondičných cvičení, napr. aj s hokejkou, do tréningových jednotiek počas celej sezóny. Z toho vyplýva potrebný harmonogram – cyklus naplánovaný dostatočne dopredu a so zacielením na slabé stránky daného tímu.

 

Cykly tvoríme podľa súťažného plánu. Ak je cieľom finále play-off, chceme tréningové jednotky naplánovať tak, aby vrcholná forma prišla práve v čase play-off. Takýto dlhodobejší plán musí byť podrobne rozpracovaný a je potrebné ho predeliť menšími cyklami, ktoré nadväzujú a privedú nás k vytúženej forme.  Kondičný cyklus s herným sa prelínajú a vzájomne dopĺňajú.

 

V nasledujúcich článkoch postupne priblížim jednotlivé kondičné schopnosti a ich význam. Cieľom článkov nie je podať návod, ako trénovať, ale povzbudiť do štúdia problematiky programingu a zvýšiť povedomie o rozvoji kondície. Dôležité je aj dodať, že informácie v týchto článkoch patria ku kondičnej príprave kategórii starších žiakov a vyššie.

 

AUTOR: Sabína ŠÁLOVÁ

späť