Hru detí nesmú kaziť výsledky!

05.10.2016 15:34:54
Internetový portál hokej.cz počas Svetového pohára v ľadovom hokeji uverejnil zaujímavú tému. Jednou zo sprievodných akcií tohto podujatia, ktoré sa konalo v Kanade, bol seminár zástupcov hokejových zväzov a NHL, ktorí apelujú: „Nenechajte deti vyhorieť! Neberte im radosť z hry a v skorom veku netlačte na výsledky!“

K téme sa vyjadril hokejový odborník, v súčasnosti šéf športového úseku Českého zväzu ľadového hokeja Slavomír Lener: „Ide o problém všetkých krajín vrátane Kanady aj Ameriky. Pokiaľ rýchlo nenaštartujeme osvetu a nedokážeme presvedčiť rodičov a nevzdelaných trénerov, bude to mať na hokej veľmi negatívne účinky.“ Spomínaná téma sa celkom určite týka všetkých kolektívnych športov a nielen ich. Slovenský zväz florbalu na túto cestu osvety a úpravy predpisov už postupne nastupuje. Stretáva sa to však aj s nevôľou zástupcov klubov. Som zástanca toho, aby sa deti bavili florbalom a aby si vybudovali pozitívny vzťah k športovaniu. Osobne si myslím, že to je jedna z najdôležitejších úloh nielen nášho zväzu. Tréningy detí v najnižších kategóriách by sa mali zamerať predovšetkým na všeobecnú športovú prípravu, základy gymnastiky, atletiku a pohybové hry. Až v neskoršom veku prichádza etapa špecializovaného tréningu a následne vrcholového,“ povedal k tejto téme viceprezident Slovenského zväzu florbalu Oto Divinský.

 

Na základe týchto skutočností a trendu musí aj Slovenský zväz florbalu nastaviť pravidlá súťaží mládeže. „Som rád, že sa nám podarilo zmeniť predpisy súťaží a po kategóriu mladších žiakov sa nehrá na dlhodobé tabuľky a ani sa nevedú individuálne štatistiky. Takisto sa Majstrovstvá Slovenska v najnižších kategóriách menia na otvorený turnaj, ktorého cieľom je zapojiť čo najviac družstiev a nie len dve postupujúce družstvá z jednotlivých regiónov. Družstvá si tak budú môcť zmerať sily s tímami iných regiónov, s ktorými sa v rámci svojej regionálnej súťaže nestretnú,“ dodal Divinský.

 

Podľa slov viceprezidenta SZFB budú tieto podujatia finančne nákladnejšie a tak isto aj organizačne náročnejšie. „Veríme, že investícia do mládeže je správna. Týmito zmenami chceme postupne zmeniť aj zmýšľanie trénerov. Niekedy z ich reakcií na striedačkách mám pocit, že nie deti, ale oni sú tými, ktorí vyslovenie túžia po víťazstve a sú ochotní tomu podriadiť čokoľvek. Aj za cenu toho, že nechajú stále dokola hrať tých istých hráčov, i keď už unavených a ostatných sedieť na striedačke. Tadiaľto cesta rozvoja florbalu rozhodne nevedie. Na jednej strane môže prísť k tzv. vyhoreniu hráča v neskoršom veku, alebo k častejším zraneniam, keďže v mladšom veku bol vystavený vyššej fyzickej záťaži ako je vhodné pre daný vek. Tým pádom slovenský florbal stráca kvalitného hráča, ktorý by mohol neskôr pôsobiť v reprezentácii. Na strane druhej, je logické, že ak deti nebudú hrávať zápasy, tak jednoducho odídu z florbalu a budú sa možno venovať inému športu. Opäť tým stratí slovenský florbal a nikdy sa ho nepodarí masívne rozšíriť Slovenský florbal nepotrebuje mať v súťažiach len sto detských talentov, ale tisícky hráčov rôznych kvalít. Práve z nich môžu neskôr vzísť budúci reprezentanti Slovenska vo florbale. Aj toto si musia uvedomiť tréneri. Tréner nemusí vždy vychovať reprezentanta, ale vždy by mal vychovať slušného a čestného človeka, ktorý má vzťah k športu,“ rozhovoril sa Divinský.

 

SZFB musí vytvárať také podmienky, ktoré budú ľahko prístupné pre rozširovanie florbalu na Slovensku. „Veľký potenciál vidíme práve v školách. V súčasnosti komunikujeme s rôznymi florbalovými federáciami, s cieľom získať podrobné informácie, ako pracujú s mládežou vo vyspelých florbalových krajinách a inšpirovať sa pri rozvoji mládežníckeho florbalu na Slovensku. Nám sa už mnohé veci nepodarí zmeniť, nakoľko v júni budúceho roku nám končí funkčné obdobie, ale verím, že nové vedenie bude v nastúpenej ceste pokračovať a bude v pravidlách mládežníckeho florbalu uprednostňovať zábavu a chuť športovať pred výsledkami,“ vyslovil svoje želanie súčasný viceprezident. Veríme, že tréneri klubov vrátane rodičov pochopia smerovanie, ktoré je nevyhnutnou cestou k budúcim úspechom.

 

Odkaz na súvisiaci článok:

http://www.hokej.cz/nenechte-deti-vyhoret-apeluji-veliciny-hru-nesmi-nicit-vysledky-tvrdi-lener/5017947

späť