Informačný systém sa postupne rozbieha

29.12.2014 12:23:45
Slovenský zväz florbalu vyzval regionálnych sekretárov SZFB aby potvrdili podmienky svojich vstupov do informačného systému florbalu (ISF).

Rovnako boli vyzvaní aj regionálni členovia rozhodcovskej komisie (KRD SZFB). Systém im totiž uľahčí prácu pri nominácii rozhodcov na regionálne zápasy. „Sme radi, že konečne môžeme spustiť systém, ktorý je prispôsobený podmienkam slovenského florbalu. Uľahčí a zrýchli prácu nielen pracovníkom zväzu ale aj samotným klubom,“ povedal Miroslav Kunštek, ktorý je „mozgom“ celého systému. A práve kluby sú na rade už počas januára, čo znamená, že kluby začnú používať informačný systém už čoskoro. „Kluby svoj vstup môžu očakávať po novom roku. Chcem však upozorniť, že v systéme budú fungovať len kluby, ktoré splnili požiadavku SZFB a teda poslali spätný e-mail zo svojej vytvorenej e-mailovej adresy @szfb.sk na adresu matrika@szfb.sk s požadovanými informáciami,“ dodal Kunštek.

späť