Kandidáti, čo spravíte ak uspejete?

10.11.2014 13:47:57
Už najbližšiu sobotu, 15.novembra, sa znovu otvoria volebné miestnosti. Státisíce ľudí v krajine si budú voliť svojich primátorov, starostov a členov mestských i obecných zastupiteľstiev.

Výnimkou nebude ani Bratislava, ktorá už niekoľko rokov trpí nedostatkom športových hál. Oslovili sme všetkých deviatich kandidátov, ktorí zabojujú o post primátora hlavného mesta. Na našu otázku nám žiaľ, odpovedali len dvaja kandidáti a jedna kandidátka.

 

V Bratislave je nedostatok športových hál. Staré sa búrajú a nespĺňajú podmienky európskych i slovenských noriem, výstavba nových stagnuje. Ak aj niektoré haly sú spôsobilé na halové športy, tak patria súkromnému sektoru. Ako by ste Vy z pozície primátora odstránili výrazný problém bratislavskej športovej verejnosti?

 

Ivan Bielik: „Myslím si, že tí, ktorí prevádzkujú športové haly, kúpaliská, plavárne, štadióny, by mali byť oslobodení od platenia DPH za podmienky, že cenovo prístupne otvoria svoje brány, respektíve budú ich aktivity plne kryté zo strany zdravotných poisťovní, komerčných zdravotných poisťovní, ministerstva zdravotníctva, ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Budem preto, okrem iného, navrhovať, aby práve oblasť športu patrila pod ministerstvo zdravotníctva.“

 

Kristína Ulmanová: „Ťažká otázka. Vyhlásila by som miestne referendum, pretože život Bratislavy musíme vnímať prostredníctvom verejnej mienky. Tak to stopercentne funguje v metropolách Európy a tak to môže fungovať v Bratislave. Na odstránenie výrazného problému bratislavskej športovej verejnosti je iba jedna spoľahlivá cesta. Verejná mienka a akceptácia potrieb verejnosti. Samozrejme, musíme urobiť všetko preto, aby sme nemuseli trpieť. Podstata je tomu zabrániť. Rozhodne nemožno pokračovať v doterajšej politike.“

 

Gabriel Karácsony: Uvítal by som rozsiahlejší verejný multifunkčný rekreačno-športový areál na území Petržalky, zahrňujúci viaceré tradičné športy. Viem si predstaviť vybudovanie areálu pre oddych a rekreáciu, s vybavením pre netradičné športy, v priestore medzi diaľnicou a Bažantnicou, na území Jaroviec. Samozrejme najväčšiu pozornosť by som venoval postupnému dobudovaniu a sfunkčneniu rekreačno-športového priestoru pozdĺž Dunaja, od Petržalky po Čuňovo.

 

Je na vás milí florbalisti aby ste zvážili, čo vám sľubujú kandidáti v jednotlivých regiónoch. Volíme my všetci a nech to dopadne akokoľvek, dosledujme samotnú realizáciu sľubov jednotlivých víťazov.

späť