Konferencia SZFB sa uskutoční 1. septembra

26.06.2020 10:52:37
Z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 sa posúva aj uskutočnenie zasadnutia Konferencie SZFB z obvyklého mesiaca júna na 1. september 2020.

Prezídium Slovenského zväzu florbalu upustilo od organizovania konferencie počas dovolenkového obdobia, kedy mnoho klubov nevykonáva činnosť a hrozilo by, že konferencia by nebola uznášaniaschopná ako bývalo častokrát zvykom v minulých rokoch.

 

ZDROJ FOTO: Miroslav HÝLEK

späť