Konferencia SZFB zajtra v Banskej Bystrici

16.06.2017 21:17:36
V Banskej Bystrici sa zajtra zídu zástupcovia klubov na Konferencií Slovenského zväzu florbalu. Po aprílovej volebnej, sa opäť po krátkom čase stretnú funkcionári jednotlivých klubov SZFB.

Medzi najdôležitejšie udalosti zajtrajšej Konferencie patrí schválenie kritérií pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov. Okrem iného prebehne kontrola plnenia uznesení, či potrebné a navrhované zmeny v stanovách.

 

Okrem zverejnenia výročnej správy SZFB za rok 2016 prebehnú voľby do nasledovných orgánov SZFB:

 

- voľby jedného člena Prezídia SZFB zo strany športovcov

- voľby predsedu Disciplinárnej komisie SZFB

- voľby podpredsedu Disciplinárnej komisie SZFB

- voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB

- voľby podpredsedu Odvolacej komisie SZFB

- voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB

- voľby podpredsedu Arbitrážnej komisie SZFB

- voľby členov Volebnej komisie SZFB

späť