KVTM pokračuje v regionálnych výberoch aj v aktuálnej sezóne

28.10.2019 15:54:04
Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu (KVTM SZFB) v zmysle jej poslania, pôsobnosti a úloh daných Štatútom KVTM SZFB bude v súťažnej sezóne 2019/2020 pokračovať v organizovaní regionálnych výberov chlapcov pre ročníky narodenia 2004, 2005 a 2006.

V súťažnej sezóne 2019/2020 je v rámci ročného tréningového cyklu predbežne naplánovaných šesť zrazov v nasledovných termínoch:

 

- 9. - 10. 11. 2019 (SR - regionálny výber)

- 10. - 12. 1. 2020 (ČR - celoslovenský výber - Turnaj)

- 26. 1. 2020 (SR - regionálny výber)

- 8. 3. 2020 (SR - regionálny výber)

- 4. - 7. 6. 2020 (SR - celoslovenský výber - Turnaj)

- 18. - 21. 6. 2020 (ČR - celoslovenský výber - Turnaj)

 

Na základe vyššie uvedeného by sme všetkých zainteresovaných chceli opätovne požiadať o aktívny a ústretový prístup, nakoľko každému z nás by malo záležať na rozvoji slovenského florbalu, rovnako ako na mene športovej organizácie - klubu, ktorý nominovaní hráči budú reprezentovať nielen v domácej, ale aj v medzinárodnej konfrontácii.

 

Realizačné tímy príslušných regiónov budú počas celej sezóny prihliadať nielen na hráčske schopnosti resp. zručnosti, ale samozrejme aj na charakterovo-vôľové vlastnosti jednotlivcov.

 

Aj napriek maximálnemu úsiliu členov Slovenského zväzu florbalu pri tvorbe rozpisov súťaží môžu nastať termínové kolízie v regionálnych ligách a regionálnych zrazoch, a preto bude v takomto prípade žiadaná spolupráca klubov o uvoľnenie hráča na zraz, keďže aj tento faktor môže mať vplyv na zostavovanie jednotlivých nominácií.

späť