KVTM SZFB informuje všetkých trénerov

23.08.2019 10:20:14
Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu zverejnila prvé dva termíny doškoľovacích seminárov pre súťažnú sezónu 2019/2020. Prvý doškoľovací seminár sa bude organizovať v termíne 30. augusta 2019 v Dubnici nad Váhom a druhý doškoľovací seminár sa bude organizovať v termíne 13. septembra 2019 v Košiciach.

Doškoľovacie semináre slúžia aj na doplnenie kreditov, ktoré sú nevyhnutné pre udelenie trénerskej licencie SZFB. Trénerom, ktorí majú k dnešnému dňu na svojom účte vo Vzdelávacom portáli SZFB 0 kreditov a chcú mať do začiatku celoštátnych súťaži udelené trénerskú licenciu SZFB, sa odporúča, aby tieto doškoľovacie semináre absolvovali.

 

Doškoľovacie semináre sú pre všetkých trénerov s platnou trénerskou licenciou SZFB zadarmo, je potrebné sa na nich len prihlásiť. Prihlásenie trénerov, ktorí nemajú platnú trénerskú licenciu SZFB, je podmienené uhradením účastníckeho poplatku príslušného doškoľovacieho semináru.

späť