KVTM SZFB organizuje ďalšie školenia trénerov

17.10.2018 11:18:56
Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu organizuje ďalšie odborné školenia trénerov.

Konkrétne informácie nájdete tu:

 

https://vzdelavanie.slovenskyflorbal.eu/skolenia

späť