Len tridsať percent trénerov má udelenú licenciu!

12.09.2019 18:01:18
Ubehli takmer tri mesiace a predstavitelia Slovenského zväzu florbalu opätovne upozorňujú všetkých trénerov, že do novej súťažnej sezóny je potrebné požiadať znovu o udelenie trénerskej licencie SZFB prostredníctvom vzdelávacieho portálu SZFB.

Súťaže už postupne začínajú a k dnešnému dňu bola udelená trénerská licencia len 62 koučom z celkového počtu 231, čo je necelých tridsať percent... Zrejme je zbytočné konštatovať, aby si to tréneri nenechávali  na poslednú chvíľu, pretože už je najvyšší čas. Zástupcovia SZFB upozorňujú, že môžu klubom vzniknúť zbytočné komplikácie.

 

Informácia tohoto charakteru bola zverejnená dňa 2. 7. 2019:

 

Udeľovanie trénerských licencii SZFB...

 

Vzdelávací portál SZFB

späť