Na podporu mládeže v kluboch pôjde ďalších takmer 17-tisíc eur

31.07.2020 07:08:37
V súčasnej „korona kríze“ hľadajú predstavitelia Slovenského zväzu florbalu nové formy podpory klubov. Jednou z nich je nová smernica o podpore mládežníckych družstiev klubov, ktorá nastavuje podmienky novej finančnej podpory pre kluby, ktorých mládežnícke družstvá sa zúčastnili súťaží v sezóne 2019/20. Z rozpočtu tak prejde na kluby suma takmer 17-tisíc eur.

Smernica je ďalšou podporou mládeže v kluboch a korešponduje záujmy štátu v oblasti podpory športu, ktorá je primárne určená na mládež. Podpora je určená výškou licenčného poplatku za súpisku družstva hrajúceho v uplynulej sezóne 19/20, s tým, že minimálna suma za družstvo je 50,- €. „Hľadali sme jednoduchý, transparentný spôsob podpory, ktorý by podľa možnosti bol najspravodlivejší. Nechceli sme zriaďovať nejakú komisiu, ktorá by rozhodovala od stola, ale chceli sme určiť jasné pravidlá podpory. Nakoniec sme sa rozhodli, že výška podpory bude kopírovať výšku finančných prostriedkov, ktoré kluby zaplatili zväzu v licenčných poplatkoch. Dosiahli sme tak, že podpora putuje všetkým klubom, i keď niektorým možno v nižšej sume. Takisto je podpora diferencovaná, väčšie kluby, ktoré mali väčšie výdavky v súvislosti s účasťou mládežníckych družstiev v súťažiach dostanú aj vyššie podpory, čo považujem za spravodlivé riešenie. Stanovili sme aj minimálnu sumu na podporu družstva, a to 50 €,“ povedal prezident SZFB Oto Divinský. V súčasnosti sa pripravujú všetky zmluvné dokumenty, ktoré kluby obdržia v najbližších dňoch, aby si mohli uplatniť podporu zo strany zväzu.

 

Okrem iného Prezídium SZFB schválilo nové zloženie Ligovej komisie SZFB, ktorej predsedom sa stal Oto Divinský, novými členmi Patrik Bulko, Ivan Piovarči, Ján Kubaščík. Komisiu dopĺňa ešte z minulej sezóny Peter Vrba.

 

Do funkcie predsedu KRO SZFB bol zvolený Milan Burdeľ, ktorý na tomto poste nahradil Petra Zámečníka. Prezídium SZFB zriadilo Komisiu reprezentácie a medzinárodného rozvoja SZFB (KRMR SZFB).  Jej predsedom bude Lubomír Klosík a členmi Teo Turay, Oto Divinský a Peter Vrba. Cieľom komisie je odborne riadiť oblasť reprezentácie a navrhovať opatrenia týkajúce sa tejto oblasti.

 

Prezídium schválilo aj štatút regionálnych rád a tiež predpis upravujúci spoluprácu medzi radami a regionálnymi sekretariátmi. Po odstúpení niektorých členov regionálnych rád, doplnilo Mareka Bulka do Regionálnej rady Západ, Jána Motešického  a Tomáša Juhása do Regionálnej rady Východ.

 

AUTOR a FOTO: Miroslav HÝLEK

späť