Nové pravidlá florbalu s úpravami sú už v platnosti

17.07.2018 16:49:02
Ubehli štyri roky a Medzinárodná florbalová federácia IFF pristúpila k opätovným úpravám pravidiel florbalu. Ich platnosť nadobudla od 1. júla 2018. Zmeny sú viacmenej kozmetické, no najzásadnejšie sú v oblasti trestov.

Neudialo sa veľké množstvo zmien, no niektoré z nich si pripomenieme. Hra vo výskoku, kedy sa obe nohy nedotýkajú podlahy nie je naďalej povolená, no toto pravidlo upravuje aj skutočnosť, že okrem behu sa za priestupok nepovažuje ani zastavenie lopty vo výskoku tou časťou tela, ktorá pri výskoku zostane do výšky úrovne kolien.

 

Za hru vysokou hokejkou je považovaná hra nad úrovňou kolena nielen hociktorou časťou hokejky, alebo chodidla, ale aj predkolením. Ak dokonca zahrá hráč loptu predkolením nad úrovňou pásu, potrestá sa dvojminútovým vylúčením ako za vysokú hru hokejkou, prípadne členkom.

 

Zrušil sa dvojminútový trest za hru hlavou a namiesto neho sa nariaďuje voľný úder.

 

Ak sa brániaci tím počas avizovaného vylúčenia snaží „ľahkým“ faulom, za ktorý by nasledoval len voľný úder, prerušiť hru, je každý ďalší faul trestaný dvojminútovým vylúčením za opakované priestupky.

 

Takzvané dvojité zvýhodnenie poškodeného družstva sa ruší zmenou pravidla v spojení dvojminútového trestu a trestného strieľania. Ak družstvo nepremení trestné strieľanie, pokračuje hra s pôvodným počtom hráčov. Toto pravidlo neplatí pri päťminútovom vylúčení.

 

Ostatné zmeny, či doplnky v kompletnom znení a vyznačené, nájdete na našej stránke v sekcii PREDPISY – pravidlá florbalu.

späť