Peter Žák sa lúči s florbalom

17.02.2016 10:51:28
Slovenský zväz florbalu má za sebou pätnásť rokov svojho fungovania. Jedným so zamestnancov a niekoľko rokov jediným, bol do 31. januára 2016 dnes už bývalý generálny sekretár SZFB Peter Žák. V súčasnosti odchádza do predčasného dôchodku.

Ako si sa ako bývalý funkcionár Slovenského lyžiarskeho zväzu dostal k florbalu?

 

„Už je to deväť rokov, čo som sa stretol s vtedajším viceprezidentom SZFB Danielom Grancom, ktorý ma v tom čase oslovil, či by som nechcel pomôcť tomuto športu, ktorý sa už v tom čase dostal medzi športy, ktoré boli dotované štátom. Nechal som sa nahovoriť a v decembri 2006 som sa stal generálnym sekretárom.“

 

Za tento čas si vo florbale niečo zažil. Čo si myslíš o dianí v ňom?

 

„Keď som nastúpil do funkcie som bol príjemne prekvapený aký je to krásny šport. Ako som neskôr vždy prezentoval, je to najdynamickejšie sa rozvíjajúce športové odvetvie v rámci Slovenska. Florbal je fenomén športu a hlavne svojim fungovaním medzi mládežou na základných a stredných školách. Je to populárny šport, ktorý má perspektívu.“

 

Roky nezastavíš. Prišiel čas oddychu a Ty odchádzaš na zaslúžený dôchodok...

 

„Mám šesťdesiatdva rokov a po ukončení vysokej školy som pracoval celé roky v telovýchove. Myslím si, že už stačilo a treba pustiť do práce mladších a perspektívnejších ľudí.“

 

S akými pocitmi sa lúčiš s florbalom?

 

„Za deväť rokov sme spolu s ostatnými činovníkmi zväzu urobili veľký kus práce. Florbal sa dostáva na podstatne vyššiu úroveň než to bolo v minulosti, čo ma teší.“

 

Čo by si chcel odkázať florbalistom, prípadne svojim nasledovníkom?

 

„Nech na sebe neustále pracujú. Videli sme na kvalifikácií mužov v Nitre, kde sa asi nachádzame, najmä výsledok s majstrami sveta Švédmi nám ukázal, že sa musíme stále zlepšovať. Držím všetkým, ktorí v dianí pokračujú palce!“

 

My Petrovi želáme ďalších šesťdesiatdva rokov oddychu na zaslúženom dôchodku.

 

Oficiálne mailové adresy peter.zak@floorball.sk a zak@szfb.sk a telefónne číslo 0905 866 558 sa už v rámci Slovenského zväzu florbalu nebudú používať. Kontaktujte nás prosím na info@szfb.sk a na telefónnom čísle 0948 122 750.

späť