Piovarči: „Dievčatá boli len určitým príveskom mužského florbalu.“

03.09.2019 12:17:02
Už niekoľko sezón pôsobili dievčatá z 1. FBC Florbal Trenčín v prvej lige žien a bojovali o postup do extraligy, no v mnohých prípadoch nemali záujem o návrat a tak si podľa slov dlhoročnej líderky družstva Nadi Hajkovej chodievali zahrať pre radosť. Do aktuálnej sezóny sa však už neprihlásili... Čo sa stalo?

„Dôvod bol veľmi jednoduchý a prozaický. Veľa dievčat si podalo prihlášky na vysoké školy v iných mestách a v čase uzávierky prihlášok do súťaží sme mohli s úplnou istotou počítať iba so siedmimi hráčkami. Takže inú možnosť sme vôbec nemali, pokiaľ sme sa nechceli hrať na kaskadérov. Dievčatám sme ponúkli možnosť tréningu, avšak nevyužívajú ju,“ povedal športový riaditeľ 1. FBC Trenčín Ivan Piovarči.

 

Tie dievčatá, ktoré by mali záujem hrávať súťažné zápasy, nebudú podľa slov športového riaditeľa klubu ukrátené. „Zatiaľ bol záujem len o Pamelu Skovajsovú, ktorú sme uvoľnili na hosťovanie do Nitry. Požiadavky na iné hráčky neboli doteraz žiadne. Informácie, koľko dievčat na štúdium skutočne aj odišlo, nemáme.“

 

Mužská aj chlapčenská zložka pracuje už niekoľko dlhých rokov na výbornú. Klub zaznamenal množstvo úspechov a bola by škoda, aby jediný ženský tím v meste pod hradom Matúša Čáka úplne zanikol. „Nevylučujeme, že ženské družstvo v budúcnosti obnovíme. Práve preto sme sa rozhodli, že všetky požiadavky na prípadnú zmenu klubovej príslušnosti budeme riešiť počas tejto sezóny výlučne formou hosťovania. Je to jediná šanca, ako nádej na opätovné zaradenie možno zachovať. Zároveň si však treba jedným dychom povedať, že je to aj veľmi otázne. Treba si totiž uvedomiť, že naše dievčatá stihol osud družstva, ktoré nemá svoju vlastnú mládežnícku základňu. A ak by ste mi chceli položiť otázku, prečo tomu tak bolo, odpoveď na to nie je vôbec zložitá – jednoducho na to nemáme tréningové hodiny ani personálne obsadenie. Robiť v jednom klube na vrcholovej úrovni mužský aj ženský florbal je v slovenských podmienkach takmer nemožné a nikdy sme o tom u nás ani neuvažovali. Naše dievčatá boli a prípadne aj do budúcnosti budú v našom klube len určitým príveskom mužského florbalu. Síce milým a príjemným, ale skutočne len príveskom,“ uzavrel úprimnými slovami Piovarči. Veru pre ženský florbal smutné konštatovanie...

 

ZDROJ FOTO: archív 1. FBC Florbal Trenčín

späť