Podpora klubov pokračuje

15.10.2014 21:25:49
Pre účastníkov najvyšších celoslovenských súťaží pripravil Slovenský zväz florbalu materiálne zabezpečenie formou florbalových loptičiek a vakov značky OXDOG.

Spomínaná loptička je oficiálnou hracou loptou mužskej Salming Extraligy, ženskej Extraligy a juniorskej Extraligy. „Už tretí rok dostanú družstvá najvyšších súťaží, ale aj všetky reprezentačné a regionálne výbery materiálnu podporu. V tomto roku sme obohatili dodávku lôpt o vaky a rozšírili prijímateľov o družstvá juniorskej Extraligy,“ povedal prezident SZFB Daniel Granec.

 

Ak sa na spomínaný tovar pozrieme vo finančnej hodnote, v tejto sezóne zabezpečil zväz klubom 6200,- €, ktoré rozdá jednotlivým družstvám súťaží nasledovným spôsobom:

 

– každé družstvo mužskej Salming Extraligy a ženskej Extraligy po 200 ks

– každé družstvo juniorskej Extraligy po 50 ks

– reprezentačné výbery mužov, žien, juniorov a junioriek po 150 ks

– regionálne výbery po 50 ks

 

Každé družstvo dostane k loptičkám aj jeden vak na lopty.

 

Kluby majú navyše možnosť výhodného nákupu loptičiek len v cene 1,- € u predajcu http://www.floorballplayer.net/

späť