Popularita stúpa, fanúšikovia pribúdajú!

13.04.2015 15:39:14
Florbal začína do našich hľadísk lákať čoraz viac fanúšikov. Dôkazom toho sú naše zábery z rôznych zápasov.

Ak sa pozrieme koľko divákov sa zúčastňuje zápasov na hádzanej, či volejbale, môžeme smelo povedať, že sa týmto návštevám už vyrovnáme ak ich v niekoľkých prípadoch neprevyšujeme, čo je pozitívne zistenie. „Náš šport je rýchly a dynamický. Padá v ňom relatívne veľa gólov a ku kvalitným zápasom patrí aj atmosféra v hľadisku. Našim cieľom je aj naďalej a vo zvýšenej miere propagovať florbal v najrôznejších médiách,“ povedal viceprezident Slovenského zväzu florbalu Oto Divinský. Zdá sa, že sa na zväze pohli ľady správnym smerom a veríme, že si tento krásny šport získa čoraz viac prívržencov, no ale aj fanúšikov, pre ktorých samotní hráči vytvárajú adrenalínovú zábavu.

späť