Posielanie hláseniek sa čoskoro zmení

11.08.2015 16:53:21
Slovenský zväz florbalu upozorňuje kluby, že do 31. augusta 2015 je potrebné aby sa riadili doterajšou smernicou „Pokyn pre posielanie hlásenky o zápase.“

Po uskutočnení školení sekretárov klubov a hlavných vedúcich družstiev, kde budú zástupcovia klubov oboznámení so zmenou, začne od 1. septembra 2015 platiť nová smernica „Pokyn pre posielanie hlásenky o zápase sezóna 2015/16.“

 

Žiadame všetky družstvá (MEX, ZEX, JEX, M1), ktoré k dnešnému dňu neposlali hlásenku e-mailom na adresu hlasenky@szfb.sk a na adresu všetkých zúčastnených družstiev, aby tak podľa doterajšej smernice urobili.

späť