Posledná možnosť mať vyškolených rozhodcov

15.09.2014 13:10:14
Slovenský zväz florbalu vyhlasuje posledné dva termíny školenia regionálnych rozhodcov 1. stupňa a zároveň vyzýva kluby aby nečakali a vyslali zástupcov svojich klubov na školenie.

Nesplnenie povinností predpisu mať potrebný počet vyškolených rozhodcov je sankciované pokutou 200,- € za jedného chýbajúceho rozhodcu.

 

V sobotu 20. septembra 2014 sa v Partizánskom uskutoční školenie pre región Západ:

 

Miesto: Bar Maják, Nám. SNP 156/1, Partizánske

Začiatok: 10:00

Školiteľ: Peter Varga

Cena: 30,- €

Prihláška TU

 

V nedeľu 21. septembra 2014 je v Turanoch naplánované posledné školenie sezóny pre región Stred:

 

Miesto: ZŠ Turany, Komenského 10

Začiatok: o 10:00

Školiteľ: Peter Varga

Cena: 30,- €

Prihláška TU

späť