Posledné termíny trénerských seminárov

11.01.2019 11:28:40
Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu zverejnila termíny posledných doškoľovacích seminárov pre trénerov v súťažnej sezóne 2018/2019.

Prihlasovanie a viac informácií o doškoľovacích seminároch nájdete na vzdelávacom portáli SZFB - https://vzdelavanie.slovenskyflorbal.eu/

späť