Prestupové obdobie končí už v utorok 31.12.2013

20.12.2013 00:03:19
Nepremeškajte svoju poslednú možnosť na zmenu dresu.

Záver roka sa blíži a s ním i koniec prestupového obdobia. Zostávajú posledné dni na vybavenie klubových záležitostí týkajúcich sa pohybu hráčov. Matrika SZFB pripomína, aby ste svoje záležitosti neriešili na poslednú chvíľu a vyhli sa zbytočným komplikáciám. Kto chce zmeniť dres, má na to poslednú možnosť do utorka 31. decembra 2013.

 

Kluby, ktoré ešte potrebujú riešiť prestupy, hosťovanie, ukončenie hosťovania, striedavé hosťovanie hráčov musia bezodkladne zaslať svoje žiadosti na adresu SZFB. Pre prijatie žiadosti na vybavenie rozhoduje dátum pečiatky pošty na podacej obálke žiadateľa, ktorý musí byť najneskôr 31. 12. 2013. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované. Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať sken dokladu o úhrade poplatkov. Bez tohto dokladu nebudú žiadosti akceptované. Poplatky musia byť uhradené najneskôr do 31. decembra 2013.

 

V prípade, ak svoje žiadosti zasielate v elektronickej podobe, je potrebné ich adresovať na peter.zak@floorball.sk (súpiska, medzinárodný prestup) a kunstek@szfb.sk (prestupy, hosťovania a striedavé hosťovania, prihlášky k registrácii hráčov, sken dokladu o úhrade predpísaného poplatku). Počas vianočných sviatkov si budú môcť kluby vybaviť potrebné náležitosti na sekretariáte v dňoch:

pondelok 23. 12. 2013, 8.00 – 14.00 h

pondelok 30. 12. 2013, 8.00 – 16.00 h

utorok 31. 12. 2013, 8.00 – 12.00 h

 

Medzinárodné prestupy končia v ten istý deň (31.12.2013)  ako i prestupové obdobie na Slovensku. Žiadosť o medzinárodný prestup, ktorú si stiahnete - TU, je nutné doručiť formou skenu s vyplneným formulárom (IFF žiadosť o prestup) do utorka 31.12.2013 presne do polnoci. Neskoro podaná žiadosť i kompletná bude po uplynutí časového horizontu zamietnutá. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa medzinárodných prestupov sa môžete obrátiť na emailu transfer@floorball.org.


späť