Prezídium SZFB sa venovalo predpisom

10.06.2017 14:49:42
Prezídium Slovenského zväzu florbalu sa venovalo aktuálnej situácií v súvislosti s prihlasovaním sa družstiev do celoštátnych súťaží. Prezident SZFB Oto Divinský po štvrtkovej a včerajšej mailovej i telefonickej diskusií medzi členmi prezídia navrhol hlasovanie per rollam o troch dôležitých bodoch:

1. zmenu veku v JEX z U21 na U19

2. posunutie termínu prihlasovania sa z pôvodného 15. 6. 2017 na 26. 6. 2017

3. rozdelenie úhrady športových poplatkov na dve časti a dva termíny

 

Prezídium SZFB nakoniec všetky tieto body schválilo, a tak v nasledujúcej sezóne budú hrať juniorskú najvyššiu súťaž len hráči do 19 rokov, tak ako doteraz. Termín prihlasovania sa predĺžil o jedenásť dní, tzn. do 26. júna 2017. Kluby okrem Z1 majú možnosť uhradiť športové poplatky formou dvoch splátok: 50% zo sumy do 30. 6. 2017 a ďalších 50% do 30. 7. 2017. Do 30. 7. 2017 musia mať všetky kluby vysporiadané finančné záväzky voči SZFB, inak im hrozí, že nebudú pripustené k súťažiam. Na webstránke SZFB nájdete už aktuálne predpisy súťaží.

 

Aktuálne predpisy môžete nájsť tu: „Predpisy súťaží“

späť