Príďte na seminár „Komunikácia trénera“

02.01.2019 11:53:02
Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu organizuje 11. januára v Prešove doškoľovací seminár trénerov pod názvom „Komunikácia trénera.“

Doškoľovací seminár pod vedením Mgr. Petra Kačúra PhD. bude rozdelený do troch fáz. Prvá sa bude zaoberať typmi komunikácie, druhou budú komunikačné štýly a na záver rozvoj komunikačných kompetencii. Podrobnejšie informácie nájdete tu: „Komunikácia trénera“

späť