Prihlasovanie sa do celoslovenských súťaží začína v piatok!

02.06.2016 13:22:25
Informujeme kluby, ktoré hrajú celoslovenské súťaže, že majú od piatka 03. júna 2016, možnosť prihlásiť svoje družstvá do celoslovenských súťaží.

Prihlasovanie sa do celoslovenských súťaží MEX, ZEX, JEX, M1, Z1 v sezóne 2016/2017, začína v piatok dňa 03.06.2016. Kluby posielajú svoje prihlášky, pre nový ligový ročník 2016/2017, na e-mailovú adresu matrika@szfb.sk. Uzávierka prihlášok je v nedeľu dňa 26.06.2016.

Všetky potrebné informácie spolu s tlačivami, nájdete na stránke www.szfb.sk.

 

Prihlášky do celoštátnych súťaží:

http://www.szfb.sk/szfb/tlaciva/

 

Predpisy súťaží:

http://www.szfb.sk/predpisy/predpisy-sutazi/

 

Informácie o platbách a stavoch zábezpiek klubov:

http://www.szfb.sk/szfb/platby/

späť