Prihlasovanie sa do celoštátnych súťaží je spustené!

04.06.2019 15:38:19
Slovenský zväz florbalu oznamuje, že od 1. júna 2019 sa začalo prihlasovanie sa do celoštátnych súťaží SZFB pre sezónu 2019/2020.

Celkom sa jedná o päť súťaží, ktorými sú:

 

- Extraliga mužov - MEX

- Hyundai extraliga žien - ZEX

- Extraliga juniorov - JEX

- 1. liga mužov - M1

- 1. liga žien - Z1

 

Prihlášku do celoštátnych súťaží SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive emailom na adresu lkszfb@szfb.sk, a to v termíne od 1. júna do 16. júna 2019.

Prihlášku na prihlásenie vášho družstva prostredníctvom klubu do celoštátnych súťaží SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/publicdoc/tlacivo-000-2018-prihlaska-do-sutazi.pdf   

Predpisy pre celoštátne súťaže SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/szfb/predpisy/predpisy-sutazi/

__________________________________________

 

Dňa 01. 06. 2019 sa začína prihlasovanie sa do regionálnych súťaží SZFB pre sezónu 2019/2020: 

 

- 2. liga mužov - BAM2, ZAM2, STRM2, VYM2;

- juniori - BAJ, ZAJ, STRJ, VYJ;

- dorastenci - BADo, ZADo, STRDo, VYDo;

- starší žiaci - BASZ, ZASZ, STRSZ, VYSZ.

 

Prihlášku do regionálnych súťaží SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive emailom na adresu lkszfb@szfb.sk, aj na adresu príslušných regionálnych sekretárov sekretarszfb.ba@szfb.sk, sekretarszfb.za@szfb.sk, sekretarszfb.str@szfb.sk, sekretarszfb.vy@szfb.sk, a to v termíne od 1. júna do 16. júna 2019.

Prihlášku na prihlásenie vášho družstva prostredníctvom klubu do regionálnych súťaží SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/publicdoc/tlacivo-000-2018-prihlaska-do-sutazi.pdf   

Predpisy pre regionálne súťaže SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/szfb/predpisy/predpisy-sutazi/

__________________________________________  

 

Platobné kontakty SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/szfb/platby/

Prehľad zábezpek a platieb za súťaže SZFB nájdete na stránke SZFB (sezóna 2019/20): 

http://www.szfb.sk/publicdoc/mex-platby-2019-20.pdf
http://www.szfb.sk/publicdoc/zex-platby-2019-20.pdf
http://www.szfb.sk/publicdoc/jex-platby-2019-20.pdf
http://www.szfb.sk/publicdoc/m1-platby-2019-20.pdf
http://www.szfb.sk/publicdoc/z1-platby-2019-20.pdf
http://www.szfb.sk/publicdoc/regionalne-zabezpeky-zostatky-k-3152019.pdf

späť