Prihlasovanie v regiónoch sa začalo

15.08.2014 19:48:40
Po celoslovenských súťažiach prichádzajú na rad regióny.

Od 15. augusta do 15. septembra 2014 sa môžu prihlasovať kluby do regionálnych súťaží Slovenského zväzu florbalu.

 

Po uzávierke prihlasovania majú jednotlivé regióny za úlohu zvolať regionálne schôdze, najneskôr však do 1. októbra 2014. Termín otvorenia regionálnych súťaží je určený na 8. októbra 2014.

 

Termín pre ukončenie regionálnych súťaží je 30. apríl 2015.

späť