Pripomíname platné zmeny pravidiel

25.08.2014 22:18:23
Florbal opäť mení a upravuje pravidlá. Medzinárodná florbalová federácia IFF vydala novú edíciu pravidiel, ktoré sú v platnosti od 1 júla 2014.

V novej sezóne si tak budeme zvykať na niekoľko zmien. Pripomeňme si tie najdôležitejšie, ktoré zverejnili aj na oficiálnych stránkach Českej florbalovej unie.

 

Základný rozmer hracej plochy, ktorý je 40 x 20 metrov bude po novom možné už len zmenšiť. Akýkoľvek väčší rozmer nie je povolený.

 

V prípade krvavého zranenia hráča, môže dotyčný hráč pokračovať v hre až vtedy, keď je krvácanie pod kontrolou.

 

Prišlo k upresneniu formulácie ohľadne situácie, keď rozhodcovia považujú svoje rozhodnutie za nesprávne.

 

Po novom je okrem vysokého došvihu, povolený aj vysoký náprah vo chvíli, pokiaľ nehrozí nebezpečie zásahu súpera hokejkou.

 

Hráčovi v poli je dovolené prijať úmyselnú prihrávku nohou od spoluhráča.

 

Upresnili sa situácie, ktoré sú považované za zdržiavanie hry. Do noviniek je zahrnutá aj situácia, kedy brankár blokuje loptičku cez sieť brány.

 

Rovnako sa upresnili situácie, ktoré sú považované za prijatie prihrávky brankárom (prihrávka brankárovi – tzv. „malá domov“). V súčasnosti je za priestupok považované aj prevzatie loptičky brankárom z hokejky spoluhráča.

 

Pri trestnom strieľaní je v prípade spornej situácie ohľadne nastúpenia, povinný ako prvý nastúpiť brankár.

 

Všetky tresty uložené počas zápasu, okrem vylúčenia do konca zápasu, sú po predĺžení považované za ukončené.

 

Bol zrušený inštitút opakovaných priestupkov:

a)      Prerušenie hry počas výhody priestupkom trestaným voľným úderom nevedie k udeleniu trestu. Voľný úder bude zrealizovaný v mieste posledného previnenia.

b)      Je zrušené aj sčítavanie dvojminútových priestupkov a sčítavanie nešportového správania sa, ktoré viedlo k vyšším trestom.

 

Boli upresnené výklady situácií, ktoré sú považované za úmyselné zdržiavanie hry družstvom. Jednoznačne sa uvádza, že za priestupok je považované neskoré nastúpenie družstva po prestávke.

 

Chýbajúce čísla na hrudi dresov hráčov nevedú k vylúčeniu, ale len k nahláseniu riadiacemu orgánu a k následnej pokute.

 

Upresnený je aj výklad, kedy je gól považovaný za vlastný. Za vlastný gól sa považuje len gól, pri ktorom hráč aktívne hokejkou, či telom umiestni loptičku do vlastnej bránky.

 

Zmenil sa aj výklad nesprávne streleného gólu (vzhľadom k povoleniu prijatia prihrávky nohou). Pokiaľ hráč kopne úmyselne loptičku na súperovu bránku, vtedy sa gól považuje za neplatný. Pokiaľ sa loptička dostane priamo do bránky, alebo pokiaľ sa do bránky dostane po tečovaní súperovým hráčom.

 

Kompletné znenie pravidiel florbalu nájdete na našej stránke v sekcií "Predpisy"

 

ZDROJ INFORMÁCIÍ: www.cfbu.cz

späť