Reprezentacia

Slovenská cesta

06.07.2020 16:20:15

V súčasnosti pripravuje Prezídium Slovenského zväzu florbalu metodický materiál s názvom „Slovenská cesta“. Cieľom tohto koncepčného materiálu je vypracovať dlhodobú jednotnú filozofiu tréningovej činnosti a samotnej hry v slovenskom florbale. Táto herná filozofia by mala zohľadňovať súčasné moderné trendy vo florbale s prepojením na charakteristiku slovenského hráča a podmienok, v ktorých slovenský florbal v súčasnosti pôsobí.