Rozhodcovia v novom sa pripravili na novú sezónu 2013/2014.

17.09.2013 16:46:27
Kvalitná príprava na sezónu by mala priniesť nový vietor do celoštátnych súťaží.

V úvode septembra prebehlo školenie rozhodcov. Jednalo sa o školenie pre celoštátnych rozhodcov SZFB, ktorí budú zodpovední primárne za priebeh súťaží MEX, ZEX, JEX, M1 a Z1. Školenie viedol predseda KRD ČFBU Radek Hora za asistencie predsedu KRD SZFB Petra Vargu.

 

„Zamerali sme sa na pokročilejšie aspekty pískania ako napríklad neverbálnu a verbálnu komunikáciu, psychológiu a vedenie zápasu a taktiež sme si prešli všetky legislatívne náležitosti potrebné pre zvládnutie týchto súťaží. Rozhodcovia oproti ostatným rokom dostali za povinnosť absolvovať aj fyzické testy, ktoré mali preveriť ich fyzickú pripravenosť na stále náročnejšie zápasy slovenských líg.“ rozpovedal sa Peter Varga predseda KRD.

 

Program bol náročný. Bolo to dvojdňové školenie, kde v sobotu ráno začalo stručným zopakovaním pravidiel na praktických otázkach.  Nasledovali prednášky Radka Horu a večer čakal rozhodcov modelovaný zápas mužov, kde otestovali tri páry z dostavených rozhodcov. Tí obdŕžali delegátske posudky a body na ktorých majú zapracovať. Večer čakala zúčastnených grilovačka, na ktorej cieľom bolo zblížiť rozhodcovskú komunitu a zlepšiť vzájomné vzťahy medzi sebou. Nedeľný deň sa začal písomnými testami, po ktorých nasledovali fyzické testy v hale a na okruhu. Celé školenie sa zakončilo záverečnou prednáškou a analýzou videa z modelovaného zápasu.

 

„Myslím, že školenie sa nieslo vo veľmi priateľskom a uvoľnenom duchu no zároveň v pracovnej nálade, čo bolo cieľom celej tejto akcie.“ skonštatoval Varga.

 

„Školenia sa zúčastnilo celkovo 37 ľudí. Počet pozvaných rozhodcov sa pohyboval okolo čísla 75 kandidátov. Z toho to pohľadu účasť mohla byť samozrejme vyššia. Museli sme ešte tento rok rešpektovať rôzne dovolenky, reprezentačný zraz a taktiež školenie trénerov, keďže všetky akcie sa konali v jednom termíne. Na druhej strane si myslím, že sa jednalo o optimálny počet rozhodcov. Tí, ktorí majú záujem sa podieľať na celoštátnych súťažiach a z rôznych dôvodov nepricestovali a nezúčastnili sa, svoju šancu ešte dostanú.“ neskrýval svoje zmiešané pocity vzhľadom k počtu ospravedlnených.

 

Od školení sa v praxi očakáva, že sa zlepší hlavne komunikácia a prístup rozhodcov na Slovensku. Nemôže sa očakávať, že výkony sa okamžite celoplošne zlepšia no veríme, že pri dlhodobej práci a kvalitnej úrovni školení a seminárov, sa za niekoľko sezón dočkáme výrazného zvýšenia úrovne rozhodcov u nás. Taktiež sa prešlo na delenie rozhodcov. Celoštátni a regionálni je prívlastok pre arbitrov a jasne stanovuje hranicu, kto môže pískať jednotlivé súťaže.

 

„Podľa môjho názoru, nemôžeme neustále len plátať diery a nominovať hoc aj lepších rozhodcov bez licencie, ale naopak začať podporovať a pracovať s ľuďmi, ktorí majú evidentní záujem o túto činnosť a z dlhodobého hľadiska sú jej ochotní obetovať aj hráčske povinnosti a to všetko aj za cenu, že ich kvalita je momentálne nižšia. Cieľom je do troch sezón nájsť 10-15 stabilných párov ktoré budú schopné venovať tejto činnosti väčšinu hracích víkendov a celoštátne súťaže budú prebiehať primárne pod ich vedením.“ naznačil predseda KRD plány do budúcnosti.

 

Ďalších termíny školení sa momentálne pripravujú. Náhradné školenie pre rozhodcov, ktorí boli pozvaní na celoštátne školenie, ale nemohli sa ho zúčastniť pre rôzne dôvody. Termín a miestoby malo byť jasné do konca tohto týždňa a všetci pozvaní rozhodcovia budú opäť oslovení, aby sa dostavili na toto školenie pokiaľ sa budú chcieť podieľať na pískaní celoštátnych súťaží. Dvere nie sú zatvorené a kto má záujem môže na sebe pracovať.

 

Ďalšou novinkou KRD je, že rozšírila kompetencie regionálnych predsedov, ktorých celoštátna KRD vybrala na tieto pozície. Regionálne komisie budú mať povinnosť vypísať určitý počet termínov pre svojich regionálnych rozhodcov a taktiež budú zastrešovať semináre, ktoré musia rozhodcovia navštíviť minimálne dvakrát za sezónu.

 

„Čo sa týka príprav do novej sezóny tak rozhodcovia celoštátnej úrovne dostali v rámci školenia kompletnú sadu dresov v dvoch farbách, ktoré budú od tejto sezóny oficiálnymi rozhodcovskými dresmi SZFB. Taktiež rozhodcovia obdŕžali píšťalky, potíska a nechýbali ani červené karty. Aj keď sme mali bohužiaľ menšie pôrodné bolesti, verím, že čoskoro sa všetky neduhy napravia a rozhodcovia budú pripravení na 100% do novej už rozbehnutej sezóny. Osobne dúfam, že tvrdšie podmienky v podobe fyzických testov, dvojdňového školenia a povinnosti navštíviť semináre ukážu ako dobrá cesta pri výchove a zlepšení kvality tejto komunity.“ dodal na záver Peter Varga

 

 

späť