Školáci tešte sa!

02.09.2015 12:02:26
Slovenský zväz florbalu (SZFB) pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s generálnym partnerom OXDOG, usporiada na jeseň roku 2015 súťaž pre základné školy s názvom: „OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015“.

Súťažné kategórie:

 

1/ žiaci a žiačky (zmiešané družstvá) 3. a 4. tried Základnej školy a narodení 1.1. 2005 až 31. 12. 2007.

 

2/ žiaci a žiačky (samostatné chlapčenské a dievčenské družstvá) 5. a 7. tried Základnej školy a Osemročných gymnázií narodení 1. 1. 2002 až 31. 12. 2005.

 

3/ žiaci a žiačky (samostatné chlapčenské a dievčenské družstvá) 8. a 9. tried Základnej školy a Osemročných gymnázií narodení 1.1. 2000 až 31. 12. 2002.  

 

Jednotlivé kolá súťaží:

 

1/ v týždni od 19.10. 2015 do 23. 10. 2015 sa uskutočnia súťaže Okresných kôl. 

2/ v týždni od 16. 11. 2015 do 20. 11. 2015 sa uskutočnia súťaže Krajských kôl. 

3/ Celoslovenské finále sa uskutočnia vo všetkých kategóriách v týždni od 7. 12. 2015 do 11. 12. 2015.

 

Podmienky pre zaradenie do súťaže:

 

Prihlasovanie škôl do súťaží na:

www.skolskysport.sk, http://www.skolskysport.sk/stranka/portal-supisky/

 

Vyplnenú prihlášku k tejto súťaži je treba zároveň zaslať poštou na adresu: Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, Bratislava 832 80, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skolskesutaze@szfb.sk najneskôr do 30. 9. 2015, kedy je uzávierka prihlášok.

 

Prihlásení do 10. 10. 2015 obdržia od Slovenského zväzu florbalu (SZFB) organizačné pokyny pre súťaže Okresných kôl a informáciu o usporiadateľovi okresného kola.

 

Dokumenty k súťaži:

 

 

Oxdog florbal zš cup 2015 - list školám (pdf)

 

Propozície Oxdog florbal zš cup 2015 (pdf)

 

Prihláška Oxdog florbal zš cup 2015 (pdf)

 

Súpiska Oxdog florbal zš cup 2015 (pdf)

 

späť