Školenia

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) ROZHODCOV

ŠKOLENIE REGIONÁLNYCH ROZHODCOV SEZÓNA 2018/2019

 

Dátum, miesto a čas semináru:
 
 

19.11.2018 - Nová Menza Žilina (ul. Vysokoskolakov) 18:00 - 21:00 hod

 

22.11.2018 - Dom Športu Bratislava (Junácka 6) - 18:00 - 21:00 hod

 

23. 11. 2018 - Priestor Sereď (Dionýza Štúra 759/35, Sereď) - 18:00 - 21.00 hod

 

25.11.2018 - Súkromné športové gymnázium Košice (Užhorodská 39) 15:00 - 18:00 hod

 

26.11.2018 - Dubnica (ul. Športovcov ) 18:00 - 21:00

 

Seminár je pre rozhodcov všetkých licencií. Je zadarmo! Treba si priniesť pero.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) TRÉNEROV

 

Všetky školenia sú uvedené na Vzdelávacom portáli SZFB:

 

 

Vzdelávací portál SZFB

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------