Školenia

 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) TRÉNEROV

 

TRÉNER V PRÍPRAVE

 

Cena za odbornú prípravu: 30,00 € / jeden účastník odbornej prípravy

 

Začiatok odbornej prípravy: viď. harmonogram odbornej prípravy

 

Kapacita: max. 20 účastníkov

 

Dátumy a miesta:

22. 04. 2017 - Michalovce („Harmonogram - Michalovce“)

 

Poznámka:

 

Prihlásenie na o odbornú prípravu - Tréner v príprave, bude skompletizované až po vyplatení účastníckeho poplatku na účet SZFB. Kapacita odbornej prípravy je obmedzená!

 

Prihláška na odbornú prípravu - Tréner v príprave: „Prihláška“

 

Osnovy odbornej prípravy - Tréner v príprave: „Osnovy“

 

Prihláška do SZFB (Individuálny člen): „Prihláška do SZFB“

 

TRÉNER I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

V príprave (detaily zverejníme do 24.02. 2017)