Školenia

 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) ROZHODCOV

 

Rozhodca licencie N (nováčik) a C (regionálna licencia)

 

Cena za odbornú prípravu: 30,00 € / jeden účastník odbornej prípravy

 

Začiatok odbornej prípravy: vždy o 10:00

 

Kapacita: minimálny počet 10 účastníkov

 

Dátumy a miesta:

 

Nemšová – 24. 6. 2017

 

Sereď – 25. 6. 2017

 

Košice – 2. 7. 2017

 

Dolný Kubín – 8. 7. 2017

 

Banská Bystrica – 8. 7. 2017

 

Bratislava – 9. 7. 2017

 

Spišská Nová Ves – 16. 7. 2017

 

Malacky – 16. 7. 2017

 

Poznámka:

 

Prihlásenie na o odbornú prípravu – Rozhodca je nutné cez registračný formulár : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmBQOTkonOnlreJHFz5CcD5ecG2L1d-uES920qy0TazvzyiA/viewform?c=0&w=1

 

Účastnícky poplatok sa uhrádza na mieste školiteľovi.

Bližšie info o mieste konania školenia a kontakt na školiteľa dostane každý registrovaný účastník 5 dní vopred na emailovú adresu, ktorú udal v prihlasovacom formulári.

 

Pre ďalšie otázky kontaktujte: zamecnik@szfb.sk

 

 

Rozhodca celoštátnych licencií A (WA) a B (WB)

 

Cena za odbornú prípravu: 65,00 € / jeden účastník odbornej prípravy

 

Účastníci účastníci obdržia pozvánku na školenie

 

Začiatok odbornej prípravy:  o 9:00

 

Dátum a miesto:

 

Žilina – 19. - 20. 8. 2017

 

Poznámka:

 

Školenie je dvojdňové.

V cene je zahrnuté: 2x obed, 1x raňajky, 1x večera, ubytovanie, licenčný poplatok.

 

Pre ďalšie otázky kontaktujte: zamecnik@szfb.sk

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA TRÉNEROV

ŠPECIÁLNY DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR

 

Miesto odbornej prípravy: Košice

Termín odbornej prípravy: 19. 08. 2017

Cena za odbornú prípravu: 30,00 € / jeden účastník odbornej prípravy

Začiatok odbornej prípravy: (Harmonogram)

Kapacita: max. 30 účastníkov

Prihláška: (Prihláška)

 

Poznámka:

Pre vydanie Osvedčenia Tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal v zmysle nového zákona o športe je potrebné preukázať svoje najvyššie dosiahnuté vzdelanie (mať úplne stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie). Kópiu maturitného vysvedčenia, prípadne vysokoškolského diplomu, prosím doniesť na odbornú prípravu.

 

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.szfb.sk/treneri-doplnte-si-vzdelanie/

V prípade otázok: sihelsky@szfb.sk

__________________________________________________________________________

 

ŠKOLENIE SEKRETÁROV KLUBOV

Stredoslovenský kraj:
- dňa 14.08.2017,
- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,
- začiatok školenia o 17:30 hod.,
- koniec školenia o 20:30 hod.,
- miesto školenia - Nová menza, Vysokoškolákov 26, 010 08 Žilina
 
Východoslovenský kraj:
- dňa 15.08.2017,
- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,
- začiatok školenia o 17:30 hod.,
- koniec školenia o 20:30 hod.,
- miesto školenia - Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 1378/7, 040 11 Košice
 
Západoslovenský kraj:
- dňa 21.08.2017,
- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,
- začiatok školenia o 17:30 hod.,
- koniec školenia o 20:30 hod.,
- miesto školenia - Mestská športová hala, Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín
 
Bratislavský kraj:
- dňa 22.08.2017,
- prezentácia klubových sekretárov od 17:20 hod.,
- začiatok školenia o 17:30 hod.,
- koniec školenia o 20:30 hod.,
- miesto školenia - Dom Športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

V prípade otázok: skolenie@szfb.sk