Školenia

 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) TRÉNEROV

 

TRÉNER V PRÍPRAVE

 

Cena za odbornú prípravu: 30,00 € / jeden účastník odbornej prípravy

 

Začiatok odbornej prípravy: viď. harmonogram odbornej prípravy

 

Kapacita: max. 20 účastníkov

 

Dátumy a miesta:

22. 04. 2017 - Michalovce ("Harmonogram - Michalovce")

 

Poznámka:

 

Prihlásenie na o odbornú prípravu - Tréner v príprave, bude skompletizované až po vyplatení účastníckeho poplatku na účet SZFB. Kapacita odbornej prípravy je obmedzená!

 

Prihláška na odbornú prípravu - Tréner v príprave: „Prihláška“

 

Osnovy odbornej prípravy - Tréner v príprave: „Osnovy“

 

Prihláška do SZFB (Individuálny člen): „Prihláška do SZFB“

 

 

TRÉNER I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

 

Cena za odbornú prípravu: max 160,00 € / jeden účastník odbornej prípravy

Presná cena za odbornú prípravu bude účastníkom potvrdená mailom po zaslaní prihlášky na odbornú prípravu.

 

Začiatok odbornej prípravy:

 

Všeobecná časť odbornej prípravy:
harmonogram zverejňuje príslušná športová fakulta:

 

Bratislava: https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20162017/

 

Prešov: http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar/

 

Špeciálna časť odbornej prípravy:
viď. harmonogram odbornej prípravy

Kapacita: max. 30 účastníkov

Dátumy a miesta:

 

22. - 23. 04. 2017 – Michalovce – 1.časť („Harmonogram - Michalovce“)
29. - 30. 04. 2017 - Trenčín – 2.časť („Harmonogram - Trenčín“)

 

Poznámka:

 

Prihlásenie na o odbornú prípravu - Tréner I. kvalifikačného stupňa, bude skompletizované až po vyplatení účastníckeho poplatku na účet SZFB. Kapacita odbornej prípravy je obmedzená!

 

Prihláška na odbornú prípravu – Tréner I. kvalifikačného stupňa: „Prihláška

 

Osnovy odbornej prípravy – Tréner I. kvalifikačného stupňa: „Osnovy“

 

Prihláška do SZFB (Individuálny člen): „Prihláška do SZFB“

 

Ostatné dôležité informácie nájdete na:
http://www.szfb.sk/vzdelavanie-trenerov-i-kvalifikacneho-stupna/