Školenia

 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) ROZHODCOV

 

ŠKOLENIE REGIONÁLNYCH ROZHODCOV

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA TRÉNEROV

TRÉNER V PRÍPRAVE

 

Miesto a termín odbornej prípravy:

 

Michalovce - 14. 04. 2018

 

Cena za odbornú prípravu: 30,00 € / jeden účastník odbornej prípravy

 

Začiatok odbornej prípravy:

 

(Harmonogram - Michalovce - 14. 04. 2018)

 

Kapacita: max. 30 účastníkov

 

Prihláška: (Prihláška)

 

 

 

TRÉNER I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA SO ŠPORTOVOU ŠPECIALIZÁCIOU FLORBAL

 

Všeobecná časť - Tréner I. kvalifikačného stupňa

 

Miesto a termín odbornej prípravy:

 

Prešov - www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar/

 

Banská Bystrica - https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

 

 

Fakulta vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport, zodpovedá za všetky náležitosti spojené so všeobecnou častou odbornej prípravy - cena, harmonogram a pod.

 

 

Špeciálna časť - Tréner I. kvalifikačného stupňa

 

Miesto a termín odbornej prípravy:

 

I. blok Michalovce - 14.-15. 04. 2018

II. blok Trenčín - 28.-29. 04. 2018

 

 

Cena za odbornú prípravu: 100,00 € / jeden účastník odbornej prípravy

 

Začiatok odbornej prípravy:

 

(Harmonogram - I. blok - Michalovce - 14.-15. 04. 2018)

(Harmonogram - II. blok - Trenčín - 28.-29. 04. 2018)

 

Kapacita: max. 30 účastníkov

 

Prihláška: (Prihláška)

 

V prípade otázok: sihelsky@szfb.sk