Školenia

 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) TRÉNEROV

 

TRÉNER V PRÍPRAVE

Cena za odbornú prípravu: 20,00 € / jeden účastník odbornej prípravy
Začiatok odbornej prípravy: viď. harmonogram odbornej prípravy
Dátumy a mestá:
17.09.2016 – Žilina (Harmonogram 17.09.2016 Žilina)
18.09.2016 – Košice (Harmonogram 18.09.2016 Košice)

 

Prihláška na odbornú prípravu – Tréner v príprave: Prihláška
Osnovy odbornej prípravy – Tréner v príprave: Osnovy
Prihláška do SZFB (Individuálny člen): Prihláška do SZFB
Prihlásení účastníci budú mailom informovaní o presnom mieste konania odbornej prípravy min. 3 dni pred konaním odbornej prípravy.

V prípade akýchkoľvek otázok: sihelsky@szfb.sk


ŠPECIÁLNY DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR
(v zmysle ods. 8.3 smernice „Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB“)

Cena za odbornú prípravu: 25,00 € / jeden účastník odbornej prípravy
Začiatok odbornej prípravy: viď. harmonogram odbornej prípravy
Dátumy a mestá:
17.09.2016 – Žilina (Harmonogram 17.09.2016 Žilina)

 

Prihláška na odbornú prípravu – Špeciálny doškoľovací seminár: Prihláška
Prihláška do SZFB (Individuálny člen): Prihláška do SZFB
Prihlásení účastníci budú mailom informovaní o presnom mieste konania odbornej prípravy min. 3 dni pred konaním odbornej prípravy.

 

Poznámka:
Špeciálny doškoľovací seminár bude braný do úvahy aj ako doškoľovací seminár v zmysle smernice „Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB“.

Súťažná smernica: Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB

V prípade akýchkoľvek otázok: sihelsky@szfb.sk

 

TRÉNER I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

Cena za odbornú prípravu: 130,00 € / jeden účastník odbornej prípravy
Začiatok odbornej prípravy: 14.10.2016
Dátumy a mestá:
1. časť odbornej prípravy:
14.10.2016 – 16.10.2016 Bratislava – FTVŠ UK (Harmonogram – v príprave) – rozsah 20 hodín

2. časť odbornej prípravy:
XX.XX.201X – XX.XX.201X Východ SR (Harmonogram – v príprave) – rozsah 20 hodín

3. časť odbornej prípravy:
XX.XX.201X – XX.XX.201X Stred SR (Harmonogram – v príprave) – rozsah 20 hodín

 

Poznámka: Presné termíny 2. a 3. časti budú zverejnené do začiatku 1. časti odbornej prípravy.

Prihláška na odbornú prípravu – Tréner I. kvalifikačného stupňa: Prihláška

Osnovy odbornej prípravy – Tréner I. kvalifikačného stupňa: Osnovy (v príprave)
Prihláška do SZFB (Individuálny člen):
 Prihláška do SZFB
Prihlásení účastníci budú mailom informovaní o presnom mieste konania odbornej prípravy min. 3 dni pred konaním odbornej prípravy.

V prípade akýchkoľvek otázok: sihelsky@szfb.sk
 

 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA (ŠKOLENIE) ROZHODCOV

 

ROZHODCA I. a II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
(Rozhodcovská licencia N a C - nováčíkova / obnovenie licencie)

 

Cena za školenie: 15,00 € / jeden účastnik školenia
Začiatok školenia: 10.00 h
Dátumy a mestá:
17.9.2016 Košice
Prihláška: Prihláška (web)

 

 

ROZHODCA III. a IV. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA
(Rozhodcovská licencia B/WB a A/WA)

Dátumy a mestá:

5.-6.11.2016 miesto sa upresní (len pre pozvaných rozhodcov)

V prípade otázok kontaktujte KRD SZFB