Slovenský zväz florbalu členom SOV

02.05.2014 11:58:36
Jeho členstvo začína platiť od 25. apríla.

 

Dátum 25.apríl 2014 sa veľkými písmenami zapíše do kroník Slovenského zväzu florbalu. Na 47. valnom zhromaždení Slovenského olympijského zväzu bol jednohlasne prijatý za nového člena.

 

Ukončil sa tak takmer rok a pol trvajúci proces. Žiadosť bola podaná 6.novembra 2012 v Bratislave do rúk prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára.

 

Členstvo v SOV so sebou prináša rôzne práva i povinnosti. „Sme oficiálni členovia s riadnym hlasom na valnom zhromaždení SOV. Môžeme sa teda podieľať na rozhodnutiach výboru,“ vyhlásil generálny sekretár Peter Žák.


„Medzinárodná florbalová federácia sa snaží, aby boli zväzy prijaté za riadnych členov olympijských výborov. Vďaka tomu sa florbal predstaví pod piatimi kruhmi,“ vysvetlil význam prijatia Žák.

späť