Spustené už aj prihlasovanie sa v regiónoch

06.07.2018 17:47:54
Slovenský zväz florbalu spustil od 1. júla prihlasovanie sa do všetkých regionálnych súťaží. Každý florbalový región, ktoré sú na Slovensku štyri, má individuálny termín ukončenia prihlasovania sa do regionálnych súťaží.

Všetky kluby registrované v Slovenskom zväze florbalu dostali na svoje maily potrebné informácie a pokyny, čiže predpisy regionálnych súťaží, povinnosti organizátorov zápasov, dôležité informácie a checklist, ktorý by mal klubom pomôcť sledovať termíny plnenia svojich povinností.

 

Do novej sezóny pripravilo vedenie zväzu spolu s regionálnymi sekretármi​ niekoľko noviniek. Všetky vychádzali zo skúseností z uplynulej sezóny a ich cieľom je odstrániť a eliminovať nedostatky, ktoré sa v uplynulej sezóne prejavili a tým skvalitniť súťaže a zjednodušiť niektoré administratívne činnosti klubov. Významnou novinkou je zmena hráčskej licencie. Od najbližšej sezóny sa rušia hráčske licencie a prechádza sa na licencie za súpisku vo všetkých kategóriách. O všetkých týchto novinkách Vás budeme informovať na plánovaných školeniach hlavných klubových sekretárov počas augusta 2018 - http://www.szfb.sk/skolenia/

 

Predpisy súťaží | Povinnosti organizátorov zápasov | Dôležité informácie | Checklist –

 

http://www.szfb.sk/szfb/predpisy/predpisy-sutazi/

 

 

 

 

späť