Súťaže v Česku sa nebudú rozširovať

23.04.2020 19:33:03
V úvode mesiaca sme informovali, že viacero českých klubov vyvíja úsilie, aby sa florbalové súťaže v krajine rozšírili. Chceli tak obmedziť vplyv predčasne ukončenej sezóny na nasledujúci ročník. Dnes je už jasné, že táto snaha úspešná nebude.

Po Veľkej noci prostredníctvom videokonferencie zasadal výkonný výbor Českého florbalu a na základe odporúčaní jednotlivých komisii rozhodol, že súťaže sa rozširovať nebudú. „Chápem časť klubov, že majú pocit úplne zmarenej sezóny. Je sedem oddielov v mužských celoštátnych súťažiach, ktoré by v prípade mimoriadneho rozhodnutia výkonného výboru mali možnosť hrať vyššie rozšírené súťaže. Situácia, ktorú koronavírus priniesol, je výnimočná a fakt, že sme podrobne diskutovali, či súťaže rozšíriť len týždeň pred tým, než sa otvoria prihlášky do novej sezóny, zodpovedá vážnosti toho, čo sa deje všade okolo nás,“ uviedol pre web Českého florbalu jeho prezident Filip Šuman.

 

„Výkonný výbor vychádzal zo záverov štyroch komisií, konkrétne komisie elitného florbalu a medializácie, komisie súťaží a ženského florbalu, legislatívnej komisie a komisie regiónov a rozvoja oddielov. Predložené materiály komisií obsahujú veľké množstvo argumentov a všetky rozšírenie súťaží jednoznačne neodporúčali. Nemôžem hovoriť za jednotlivých členov VV, ale mám pocit, že jedným z hlavných argumentov bol celkovo negatívny dopad na súťaže a tímy, ktoré ich hrajú. Pomôžete siedmym oddielom, ale negatívne ovplyvníte ďalších päťdesiat,“ vysvetľuje šéf Českého florbalu.

 

Vzniknutá situácia ovplyvní aj budúcnosť florbalu v krajine. Kompetentní chcú zabrániť tomu, aby sa podobné záležitosti riešili pri prípadných ďalších komplikáciách. „Dohodli sme sa, že budeme pre budúcnosť riešiť možnosti úpravy legislatívy. Ako zabezpečiť priestupnosť súťaží pri zásahu vyššej moci. Nikto nezaručí, že sa podobná situácia nebude opakovať. Preto chceme, aby postupy a zostupy určili výsledky na ihrisku aj keby bola absolvovaná napríklad iba polovica súťaže. Musíme však nájsť jasné nastavenia. Celkovo dúfam, že dotknuté družstvá zvládnu súčasnú situáciu a že celý florbal zo súčasných obmedzení vyjde dobre,“ uzavrel Šuman.

 

AUTOR: Samuel PREKOP
GRAFIKA: Český florbal

späť