FINÁLE súťaže OXDOG florbal ZŠ CUP 2015 - Košice 9.12. - 11.12.2015

 Výsledky:

kategória 3-4 tr.

1. miesto: ZŠ Cádrova 23, Bratislava

2. miesto: ZŠ J.A. Komenského 50, Púchov

3. miesto: ZŠ A. Bernoláka, S.Tomášika 1, Martin

****

kategória 5-7 tr. chlapci

1. miesto: ZŠ M.R. M, nábr.4. apríla 23, Liptovský Mikuláš

2.miesto: ZŠ Školská 2, Drahovce

3. miesto: ZŠ Černyševského 8, Bratislava

****

kategória 5-7 tr. dievčatá

1. miesto: ZŠ M.Medveckej., Medvedzie 155, Tvrdošín

2. miesto: ZŠ Rozmarínova 1, Komárno

3. miesto: ZŠ J.Palu 2, Nemšová

****

kategória 8-9 tr. chlapci

1. miesto: ZŠ Mallého 2, Skalica

2. miesto: ZŠ T.J. Moussona 4, Michalovce

3. miesto: ZŠ Komenského 10, Turany

****

kategória 8-9 tr. dievčatá

1. miesto: ZŠ M.Medveckej.Medvedzie 155, Tvrdošín

2. miesto: ZŠ nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

3. miesto: ZŠ J.Palu 2, Nemšová

****

 

Propozície k Finále:

Propozície OXDOG 2015 - 3. 4. tr. docx

Propozície OXDOG Filáne 5-7 a 8-9 tr. CH, D.docx

Návratka.docx

Školské súťaže a Majstrovstvá Slovenska škôl

Športové postupové súťažé školských družstiev vo florbale. Zvyčajne sa začína školskými kolami, ktorých sa môžu zúčastniť všetky školy. Víťaz školskej súťaže postupuje do obvodného kola. Víťazi obvodných kôl postupujú na krajské kolo (súčasťou tejto časti môžu byť aj regionálne kolá). Víťazi krajských (resp. regionálnych) kôl postupujú na celoslovenské finále školských M-SR vo florbale. Tieto súťaže sa spravidla hrávajú dlhodobo formou turnajov. V súčasnosti prebiehajú prípravy na ďalšie možné školské turnaje.

 

Školské súťaže 2015:

 

Slovenský zväz florbalu (SZFB) pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s generálnym partnerom OXDOG, usporiada na jeseň roku 2015  súťaž pre základné školy s názvom: „OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015“.

 

Súťažné kategórie:

 

1/ žiaci a žiačky (zmiešané družstvá) 3. a 4. tried Základnej školy a narodení 1.1. 2005 až 31. 12. 2007.

 

2/ žiaci a žiačky (samostatné chlapčenské a dievčenské družstvá) 5. a 7. tried Základnej školy a Osemročných gymnázií narodení 1. 1. 2002 až 31. 12. 2005.

 

3/ žiaci a žiačky (samostatné chlapčenské a dievčenské družstvá) 8. a 9. tried Základnej školy a Osemročných gymnázií narodení 1.1. 2000 až 31. 12. 2002.  

 

Jednotlivé kolá súťaží:

 

1/ v týždni od 19.10. 2015 do 23. 10. 2015 sa uskutočnia súťaže Okresných kôl. 

2/ v týždni od 16. 11. 2015 do 20. 11. 2015 sa uskutočnia súťaže Krajských kôl. 

3/ Celoslovenské finále sa uskutočnia vo všetkých kategóriách v týždni od 7. 12. 2015 do 11. 12. 2015.

 

Podmienky pre zaradenie do súťaže:

 

Prihlasovanie škôl do súťaží na:

www.skolskysport.sk , http://www.skolskysport.sk/stranka/portal-supisky/

 

Vyplnenú prihlášku k tejto súťaži je treba zároveň zaslať poštou na adresu: Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, Bratislava 832 80, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skolskesutaze@szfb.sk najneskôr do 30. 9. 2015, kedy je uzávierka prihlášok.

 

Prihlásení do 10. 10. 2015 obdržia od Slovenského zväzu florbalu (SZFB) organizačné pokyny pre súťaže Okresných kôl a informáciu o usporiadateľovi okresného kola.

 

Oxdog florbal zš cup 2015 - list školám (pdf)

Propozície Oxdog florbal zš cup 2015 (pdf)

Prihláška Oxdog florbal zš cup 2015 (pdf)

Súpiska Oxdog florbal zš cup 2015 (pdf)

 


História školských turnajov

 

Majstrovstvá Slovenska SŠ vo florbale dievčat 2011 (pdf) 

Majstrovstvá Slovenska ZŠ vo florbale 2010 (pdf) 

EXEL FLORBAL CUP 2009 - ZŠ (pdf) 

EXEL FLORBALCUP 2007 - 1. stupeň ZŠ (pdf) 

EXEL FLORBALCUP 2007 – 2. stupeň ZŠ (pdf) 

Caniadian Cup SŠ 2007 (pdf)