Sympatická výzva pre kluby

27.10.2016 18:30:54
Veľmi sympatickú osvetu dnes rozposlali zástupcovia Slovenského zväzu florbalu všetkým klubom, ktoré sú v ňom registrované. Funkcionári zväzu v podstate pokračujú v nastolenom trende, čo sa týka športovania mládeže v spojitosti s dosiahnutými výsledkami. Po vzore našich susedov z Čiech vzniklo „desatoro“ pre rodičov a fanúšikov florbalu.

Týka sa najmä vekových kategórií od mladšej prípravky po mladších žiakov. „V tomto vekovom rozhraní chceme dosiahnuť aby tréneri, fanúšikovia, či rodičia netlačili na výsledky. Aby zápasy odohralo čo najviac detí a nielen tí najlepší. Aby sa zabávali športom, ktorý si sami vybrali za svoj obľúbený. Časom nám to všetkým vrátia v oveľa pozitívnejšom prístupe nielen k športu ale aj vo verejnom živote,“ povedala predsedkyňa Komisie mládeže Slovenského zväzu florbalu Helena Kunšteková.

 

V informácií pre kluby sa píše: Dnes bežne rozšírený trénerský model "vyhrať za každú cenu" obmedzuje potenciál mladých ľudí získať zo športovania pre život pozitívne poznatky a skúsenosti. Profesionálny šport a športovanie detí sú dve veľmi odlišné oblasti. Prvý je business, určený k zábave divákov a k prínosu financií. Druhá oblasť ma slúžiť k výchove, vzdelávaniu a k pozitívnemu rozvoju ľudskej osobnosti. Cieľom športovania detí nemá byť len víťazstvo za každú cenu, ale predovšetkým to, aby sa deti naučili zlepšovať svoju hru a skúsenosti, naučili sa pomáhať svojim spoluhráčom k zlepšeniu a pomáhali k tomu, aby sa zlepšovala i hra a šport ako celok. Tieto skúsenosti neskôr deti využijú v dospelosti, kde namiesto toho, aby sa chovali nadradene, agresívne a podvádzali (čo sa môže naučiť v športovom modeli „vyhrať za každú cenu"), sa budú sústrediť na svoje vlastné zlepšenie sa, na to, aby pomohli i ostatným a budú pracovať na tom, aby spoločnosť ako celok bola čo najlepšia.“ Členovia zväzu odporúčajú klubom, aby aspoň raz za sezónu zorganizovali tréneri príslušných kategórií schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania sa pri stretnutiach, aby všetkým vysvetlili princíp jednotlivej súťaže podľa predpisu súťaže.

späť